~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Meyendorff, John (1926-1992) Ο ορθόδοξος γάμος

Μέγιεντορφ π.Ι Μετάφραση: Αρχιμ. Αθηναγόρας Δικαιάκος Περίληψη

Fr. John Meyendorff, The Orthodox Marriage (In Greek) Abstract