~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Berdiaev, Nikolai (1874-1948) Θείον και ανθρώπινον

Μπερδιάγιεφ Ν. Η υπαρξιακή διαλεκτική των σχέσις. Μετάφρασις, Εισαγωγή και σχόλια Πρόδρομου Π. Αντωνιάδου Περίληψη

Nikolai Berdyaev, Divine and Human: The Existential Dialectics of Relationships (In Greek) Abstract