~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Γαλάνης, Ιωάννης Λ. Υιοθεσία

Η χρήσις του όρου παρά Παύλω, εν σχέσει προς τα νομικά και θεολογικά δεδομένα των λαών του περιβάλλοντός του

Περίληψη