~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Γιαγκάζογλου, Σταύρος Προλεγόμενα στη Θεολογία των ακτίστων ενεργειών

Σπουδή στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά Περίληψη

Yagazoglou Stavros, Prolegomena to the Theology of the Uncreated Energies; A Study of St. Gregory Palamas (In Greek) Abstract