~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Δεκέμβριος 1971

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 1, Δεκέμβριος 1971, τχ. 2, σσ. 99-188.

            Το 2ο τεύχος, Δεκέμβριος 1971, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα.

            Ο Ι. Παναγόπουλος εξετάζει την έννοια και τη σημασία της χριστιανικής ειρήνης με αναφορά πάντοτε προς το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Στο πλαίσιο αυτό τονίζει καταρχήν τη βασική θεώρηση της χριστιανικής ειρήνης ως δωρεάς του αναστάντος Χριστού και του Πνεύματος προς τον κόσμο και ως έκφρασης της πίστης προς Αυτόν. Στη συνέχεια περιγράφει τη διαφορά της έννοιας της χριστιανικής από τη κοσμική ειρήνη και προχωρεί στη σωτηριολογική και εκκλησιολογική προοπτική της. Ο συγγραφέας κλείνει το άρθρο του αναφερόμενος στη σημασία της «ειρηνικής» μαρτυρίας της Εκκλησίας στο σύγχρονο βίαιο κόσμο.

            Στο πλαίσιο της κριτικής του κειμένου της Π.Δ. ο Ηλ. Οικονόμου προχωρεί στη διόρθωση του Εσθήρ 1, 18α και καθιστά σαφέστερο το νόημα του συγκεκριμένου χωρίου.

            Ο Π. Ανδριόπουλος αναφέρεται στην προβληματική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη θέση και το ρόλο του «μυστικισμού» στον απ. Παύλο. Στη συνάφεια αυτή αρχικά παρουσιάζει με συντομία τις απόψεις που κάνουν λόγο για «θεοκεντρικό» και «χριστοκεντρικό μυστικισμό» και προβάλει την θέση ότι αυτός στην ουσία του είναι «μυστηριακός». Στη συνέχεια εξετάζει το κατά πόσο μπορεί να γίνεται λόγος γενικά για «παύλειο μυστικισμό» και αφού πρώτα αναλύει τα βασικά γνωρίσματα του θρησκευτικού φαινομένου του μυστικισμού, υποστηρίζει ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς την προφητική ιδιοσυγκρασία του απ. Παύλου.

            Ο Σ. Αγουρίδης προχωρεί στην έκδοση του κειμένου «Βίος και Πολιτεία του Πανευφήμου Αποστόλου Θωμά του Διδύμου» που περιέχεται στο υπ’ αριθ. 51 ανέκδοτο χειρόγραφο της βιβλιοθήκης του Ιστορικού Αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σπάρτης. Το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχικό τμήμα του γνωστού Απόκρυφου καινοδιαθηκικού έργου «Πράξεις του Θωμά». Της έκδοσης του κειμένου προηγούνται εισαγωγικά σχόλια του Σ. Αγουρίδη που αφορούν τόσο το χειρόγραφο καθαυτό, όσο και τη φιλολογική και εξ απόψεως περιεχομένου σχέση μεταξύ των δύο έργων.

            Ο Π. Χριστινάκης παρουσιάζει τις θέσεις του σχετικά με το Ναούμ 1,9 που αφορά το ζήτημα της μη επανόδου του Θεού προκειμένου περί θέματος που έχει ήδη κριθεί από Αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αρχικά αναφέρει την πατερική και σύγχρονη ερμηνεία του χωρίου που συνδέει το θέμα της μη επανόδου του Θεού με την Παντοδυναμία Του και στη συνέχεια προχωρεί στην υποστήριξη των θέσεών του. Σύμφωνα με αυτές το χωρίο πρέπει να ερμηνεύεται κάτω από το φως και των άλλων ιδιωμάτων του Θεού, όχι μόνο με αυτό της Παντοδυναμίας. Έτσι, αυτό εκφράζει την αρχή περί του δεδικασμένου των κριθέντων από το Θεό, βάσει της οποίας ο Θεός δεν επανέρχεται ποτέ για να κρίνει ένα θέμα πάνω στο οποίο έχει ήδη εκφράσει προηγουμένως την κρίση του.

            Στη συνέχεια περιγράφονται οι εργασίες της ΚΣΤ΄ Γενικής Συνέλευσης της StudiorumNoviTestamentiSocietas, του Β΄ Πανευρωπαϊκού Μεταφραστικού Συνεδρίου του Βίβλου και του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Δ. Ακολουθούν βιβλιοκρισίες και η νεκρολογία του Π. Σιμώτα για τον RonalddeVaux.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...