~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούνιος 1973

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 2, Ιούνιος 1973, τχ. 5, σσ. 1-88

            Το 5ο τεύχος, Ιούνιος 1973, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τρία (3) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει τα δραματικά και ποιητικά στοιχεία στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Για τον συγγραφέα το δράμα και η ποίηση στην Αποκάλυψη δεν είναι απλώς φιλολογικές μορφές προσφοράς του μηνύματος του Ιωάννη, καθώς συνδέονται ουσιαστικά με τη φύση και το χαρακτήρα του μηνύματος και των περιστατικών, της συγκεκριμένης δηλαδή ιστορικής και υπαρξιακής κατάστασης που είναι δεμένη με το μήνυμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό ο Αγουρίδης αναλύει συστηματικά την δραματική ανάπτυξη του θέματος της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

            Το παρόν άρθρο του H. Schlierαποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος του άρθρου του για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εδώ ο συγγραφέας αναλύει την σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων όρων, όπως «κενό μνημείο», «εμφάνισις του Αναστάντος» Ιησού, κ.ά., που περιγράφουν και αποδίδουν τη σημασία και το νόημα του γεγονότος της Ανάστασης. Τέλος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία του γεγονότος της Ανάστασης σύμφωνα με την Κ.Δ. συνολικά.

            Ο Π. Βασιλειάδης εξετάζει το πρόβλημα των πηγών, οι οποίες ευρίσκονται όπισθεν του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Αρχικά ο συγγραφέας παρουσιάζει τη νεότερη επιστημονική έρευνα σχετικά με το πρόβλημα των πηγών του κατά Μάρκον. Στη συνέχεια επιχειρεί μια ανάλυση χωρίων του 13ου κεφαλαίου στο οποίο εμφανίζεται μια εκ των πηγών τις οποίες ο ευαγγελιστής Μάρκος είχε στη διάθεσή του, την πηγή των «βλέπετε» - λογίων. Δηλαδή των χωρίων εκείνων που ξεκινούν με το χαρακτηριστικό εισαγωγικό πρόθεμα «βλέπετε». Ακολουθεί μια ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών των λογίων, της γλώσσας τους και το συνολικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης πηγής.

            Ακολουθούν τα Χρονικά. Ο Ι. Φαφαλιός επιχειρεί μια ιστορική ανασκόπηση των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιρειών και του έργου τους. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται αρχικά οι συνθήκες γέννησης των Εταιρειών και ακολουθεί μια επισκόπηση των υπηρεσιών τους προς τις Εκκλησίες με ιδιαίτερη αναφορά στην μετάφραση των Αγίων Γραφών, την έντυπη παραγωγή και την ευρεία κυκλοφορία και διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια περιγράφεται η ανάπτυξη της σύγχρονης Βιβλικής κίνησης και ο σύγχρονος τρόπος εργασίας των Εταιρειών στους τομείς της μετάφρασης, της παραγωγής και της κυκλοφορίας των Αγίων Γραφών.

            Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες σύγχρονων ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...