~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Δεκέμβριος 1973

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 2, Δεκέμβριος 1973, τχ. 6, σσ. 91-182

            Το 6ο τεύχος, Δεκέμβριος 1973, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τρία (3) άρθρα.

            Ο Ι. Παναγόπουλος εξετάζει το θέμα της Χριστολογίας στην Κ.Δ.. Αρχικά ο συγγραφέας περιγράφει το πρόβλημα της Χριστολογίας της Κ.Δ. και αναφέρεται στις προσπάθειες επίλυσής του από τους νεότερους βιβλικούς επιστήμονες όπου εστίασαν το ενδιαφέρον του στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ του Ιησού της ιστορίας και του Χριστού της πίστης. Στη συνέχεια αναλύει την κεντρική ιδέα τόσο της ευαγγελικής παραδόσεως όσο και του πρώτου κηρύγματος της Εκκλησίας, η οποία ερμηνεύει και αιτιολογεί τη γένεση, τη διαμόρφωση και την ιστορική εξέλιξη της Χριστολογίας της Κ.Δ.. Πρόκειται για τη βασική εκείνη ιδέα, η οποία αναφέρεται στην εσώτατη και ζώσα σχέση του Ιησού προς τον Θεό, δηλαδή στο ότι ο Ιησούς μιλάει περί του Θεού ως του δικού του Πατέρα, ενώ παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον μοναδικό Υιό του. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει την «πρώτη» Χριστολογία και το πλαίσιό της, ακολουθεί η «χριστολογία» του αρχέγονου κηρύγματος και τέλος η σύγκριση των διαφόρων χριστολογικών τίτλων.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει το νόημα και το περιεχόμενο του όρου «Υιός του Ανθρώπου» στο βιβλίο του Ενώχ. Ο συγγραφέας αρχικά παρουσιάζει τη σύγχρονη βιβλική επιστημονική προβληματική γύρω από το κείμενο και τον όρο, ενώ στη συνέχεια προσπαθεί να αναλύσει και εξηγήσει τα κρίσιμα κεφάλαια των Παραβολών του βιβλίου του Ενώχ, στα οποία παρουσιάζεται ο όρος. Από την συγκεκριμένη ανάλυση παρουσιάζεται η ρευστότητα στη χρήση του όρου και η σημασία του. Ο «Υιός του Ανθρώπου» στο βιβλίο του Ενώχ σημαίνει κάτι που έχει άμεση σχέση με την ιστορία του λαού του Θεού, με τα παθήματα και την μέλλουσα δόξα του.

            Ο Α. Κουμάντος πραγματοποιεί μια σύντομη παρουσίαση του χειρογράφου με αριθμό 402 της ιεράς μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Μετέωρα της Θεσσαλίας. Το κείμενο του χειρογράφου φέρει τον τίτλο «Ερμηνεία του Απολλινάριο στους Ψαλμούς». Ο συγγραφέας ασχολήθηκε με το κείμενο αυτό γιατί θεωρεί ότι περιέχει ένα άγνωστο μέχρι τότε κείμενο. Ο Κουμάντος εξετάζει το κατά πόσο το συγκεκριμένο κείμενο σχετίζεται με ένα κείμενο που φέρει τον ίδιο τίτλο και το ίδιο όνομα συγγραφέα, το οποίο βρίσκεται στην Ελληνική Πατρολογία του Migne, στο 33, 1313-1538. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την σύγκριση των δύο κειμένων και την μεταξύ τους σχέση.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του περιοδικού. Ο J. Dupont παρουσιάζει τις εργασίες του Βιβλικού Συμποσίου της ColloquimBiblicumLovaniense που έλαβε χώρα από τις 22 μέχρι τις 24 Αυγούστου 1973 και είχε ως θέμα «Ο Ιησούς και η γένεση της χριστολογίας».

            Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει τις εργασίες της 28ης Γενικής Συνέλευσης της StudiorumNoviTestamentSocietas που πραγματοποιήθηκε στο Σαουθάμπτον της Αγγλίας από 29 Αυγούστου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1973.

            Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες σύγχρονων ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...