~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Δεκέμβριος 1975

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 3, Δεκέμβριος 1975, τχ. 10, σσ. 95-185

            Το 10ο τεύχος, Δεκέμβριος 1975, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα.

            Ο Στ. Παπαδόπουλος ασχολείται με το πρόβλημα της θεοπνευστίας και της κριτικής των Γραφών και εξετάζει τη στάση του Διονύσιου Αλεξανδρείας, ο οποίος έλαβε σαφή και συγκεκριμένη στάση απέναντι στο πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας ερευνά την αντίληψη του Διονύσιου ότι ένα είδος αυστηρής φιλολογικής κριτικής επί του βιβλικού κειμένου δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την εκ παραδόσεως θεοπνευστία του κειμένου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην γνώμη του Διονύσιου για το βιβλίο της Αποκάλυψης, σύμφωνα με την οποία αυτή αν και δεν συντάχθηκε από τον Ιωάννη δεν δημιουργεί πρόβλημα θεοπνευστίας, καθώς αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον κύκλο των δώδεκα αποστόλων και των ευαγγελιστών, αλλά εκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα.

            Ο αρχιμ. Α.-Ν. Ζακόπουλος αποσκοπεί στον ακριβή καθορισμό της έννοιας των όρων αθανασία της ψυχής και ανάσταση του σώματος και στην επισήμανση της οξείας διαφοράς ανάμεσά τους. Επιπλέον επιχειρεί μια σύντομη σύγκριση μεταξύ των πλατωνικών απόψεων περί αθανασίας της ψυχής και εκείνων του αποστόλου Παύλου. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει αναλυτικά κυρίως δύο σημεία. Το πρώτο είναι η φύση του αναστημένου σώματος, όπως αυτή περιγράφεται στο 1 Κορ 15,35-38 και το 2 Κορ 5,1-10 και το δεύτερο η σχέση ανάμεσα στα δύο τεμάχια. Τέλος, ο Ζακόπουλος προτείνει μια θέση για την επιτυχή διάκριση μεταξύ αθανασίας της ψυχής και ανάστασης του σώματος.

            Ο Α. Koumantos παρουσιάζει το πέμπτο στοιχείο του χειρογράφου με αριθμό 402 της ιεράς μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Μετέωρα της Θεσσαλίας. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει εξολοκλήρου το κείμενο που επιγράφεται «Μετάφρασις των ωδών από φωνής Ιωάννου Γεωμέτρου». Ο Κουμάντος παραθέτει εδώ ολόκληρο το ανέκδοτο κείμενο των εννέα ωδών του Ιωάννη Κυριώτη Γεωμέτρη.

            Το άρθρο του Κ. Βλάχου αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος. Ο συγγραφέας εξετάζει εδώ τα όσα γράφονται στην Επιστολή Ιακώβου περί πτωχείας και πλούτου (στιχ. 1,9-11), περί πειρασμών (στιχ. 1,12-18) και περί ζωντανής και ενεργούς πίστης (στιχ. 1,19-27), στο πλαίσιο πάντα της ανάδειξης της έννοιας της διψυχίας ως της διηκούσας έννοιας της συγκεκριμένης Επιστολής.

            Η Ν. Γεωργοπούλου-Νικολακάκου εξετάζει το πρόβλημα της θεοδικίας στην ευρύτερη έννοια της όλης προβληματικής, τόσο στην έννοια της «δικαιώσεως του Θεού» έναντι της υφιστάμενης στον κόσμο και της αναγόμενης στο Θεό αδικίας, όσο και στη θετική θεώρηση του κόσμου ενώπιον του κακού και υλικού χαρακτήρα του σύμπαντος. Στο πλαίσιο αυτό η συγγραφέας αρχικά εξετάζει το πρόβλημα όπως εμφανίζεται σε διάφορες θρησκείες και στη συνέχεια επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ιουδαϊκή διδασκαλία και συγκεκριμένα στην διδασκαλία για την πτώση του ανθρώπου, όπως παρουσιάζεται στη διήγηση της Π.Δ. για την αμαρτία και τη πτώση του πρώτου ανθρώπου. Η εξέταση του θέματος πραγματοποιείται με την σύγκριση της συγκεκριμένης διήγησης της πτώσης με άλλα αρχαία ανατολικά κείμενα.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους για την 30η Γενική Συνέλευση της StudiorumNoviTestamenti στο Αμπερντί της Σκωτίας από 25-29 Αυγούστου με θέμα «Η Θεολογία της Κ.Δ.» και για το Συνέδριο Βιβλικών Θεολόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης στην Πάτμο από 25-28 Σεπτεμβρίου.

                        Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες σύγχρονων ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...