~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Δεκέμβριος 1974

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 2, Δεκέμβριος 1974, τχ. 8, σσ. 271-370

            Το 8ο τεύχος, Δεκέμβριος 1974, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τρία (3) άρθρα.

            Το άρθρο του Σ. Αγουρίδη αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος του ΔΒΜ (βλ. τόμ. 2, Ιούνιος 1972, τχ.7). Στην αρχή ο συγγραφέας παρουσιάζει το διάγραμμα που θα ακολουθήσει στον υπομνηματισμό του κειμένου της επί του Όρους Ομιλίας. Ακολουθεί η Εισαγωγή. Σε αυτήν εξετάζεται από τη μια πλευρά το ποιοι είναι μέλη της νέας Βασιλείας και ποια η αποστολή τους στον κόσμο. Ειδικότερα αναλύεται το ποιοι αποτελούν τον νέο λαό του Θεού, τα χαρακτηριστικά τον νέου λαού του Θεού, η πάλη μεταξύ παλαιού και νέου λαού κι ο θρίαμβος του νέου, η αποστολή του νέου λαού του Θεού μέσα στον κόσμο. Από την άλλη εξετάζεται το θέμα της Ομιλίας, η απαιτούμενη από τους μαθητές νέα δικαιοσύνη. Στη συνέχεια εξετάζεται αναλυτικά το κεντρικό θέμα της Ομιλίας. Έτσι, από τη μια πλευρά αναλύεται η νέα δικαιοσύνη και η ραββινική εξήγηση του Νόμου και αποσαφηνίζεται η ουσία της νέας δικαιοσύνης με πέντε παραδείγματα. Από την άλλη αναλύεται η νέα δικαιοσύνη και η φαρισαϊκή ευσέβεια και αποσαφηνίζεται η πρακτική άσκηση της νέας δικαιοσύνης με τρία παραδείγματα. Τέλος, αναλύεται η νέα δικαιοσύνη μπροστά στα επίγεια αγαθά και τις καθημερινές φροντίδες αποσαφηνίζεται η πρακτική άσκηση της νέας δικαιοσύνης με δύο παραδείγματα. Στο σημείο αυτό τελειώνει το δεύτερο τμήμα του άρθρου του Σ. Αγουρίδη.

            Ο Γ. Γρατσέας αναφέρεται στο θέμα της ανανέωσης των μελών των Εσσαιοκουμρανείων Κοινοτήτων και ιδιαίτερα στον τρόπο της ανανέωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας συγκεντρώνει και ταξινομεί τα δεδομένα των πηγών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα και περιγράφει τους πέντε τρόπους με τους ανανεώνονταν οι Κοινότητες. Αυτοί είναι: υιοθεσία ατόμων μικρής ηλικίας, τέκνα των έγγαμων Εσσαίων, «εκουσιασθέντες» ενήλικες, απόκληροι της τύχης και ειδικές περιπτώσεις και τέλος επανεγγραφή μελών που είχαν απομακρυνθεί ή διαγραφεί από τα μητρώα των Κοινοτήτων. Η μελέτη κλείνει με την προσπάθεια της περιγραφής της διαδικασίας για την είσοδο των νέων μελών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται τόσο στο έργο του Ιώσηπου, όσο σε εσσαϊκά χειρόγραφα, κυρίως, στο Εγχειρίδιο Πειθαρχίας και το Δαμασκηνό Κείμενο. Ο Γρατσέας στο τέλος της μελέτης του συνθέτει ένα διάγραμμα της σχετικής τυπικής διάταξης για την είσοδο των νέων μελών.

            Ο B. Englezakisυποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας των Μάρκειων παραβολών δεν είναι η απόκρυψη του περιεχομένου της διδασκαλίας του Ιησού, αλλά μια παιδαγωγική διαδικασία προετοιμασίας για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, ώστε να υπάρχει χρόνος ακόμα και για αυτούς που δεν κατάφεραν να καταλάβουν απαρχής το νόημα και το περιεχόμενό της.

            Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες σύγχρονων ελληνικών και ξένων βιβλίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...