~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1979

Δελτίο Βιβλικών Μελετών.

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1979 είναι το 1ο τχ. του 1ου τόμ. της νέας σειράς του Δελτίου Βιβλικών Μελετών. Σε αυτό δημοσιεύονται εννέα (9) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης επιχειρεί μια βιβλική θεώρηση της Ορθόδοξης λατρείας και πνευματικότητας, προκειμένου να παρουσιάσει τις προεκτάσεις των Ορθόδοξων βιβλικών ερμηνευτικών αρχών στους δύο αυτούς χώρους.

            Ο N. Neageαναλύει τη μόνιμη σπουδαιότητα που έχει η Π.Δ. και η θεολογία της για την Εκκλησία και τον κόσμο και ιδιαίτερα σε μια σειρά θεμάτων κοινωνικών, πολιτικών, διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου.

            Ο C. Westermann αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η Π.Δ. μιλάει περί Θεού, δηλαδή περί του όλου. Ο τρόπος που μιλάει είναι τα τρία μέρη του κανόνα: τα ιστορικά βιβλία, μιλούν για την ιστορία. Στα προφητικά βιβλία βρίσκεται ο εξαγγελλόμενος λόγος που εισδύει στο εκτιθέμενο στα ιστορικά βιβλία γεγονός και υποδεικνύει το μέλλον του. Τέλος, στα Αγιόγραφα βιβλία περιλαμβάνεται η δοξολογία ή ο θρήνος στο εκτιθέμενο στα ιστορικά βιβλία γεγονός.

            Ο E. Trocmé καταθέτει τις σκέψεις του σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον σύγχρονο βιβλικό επιστήμονα. Στο πλαίσιο αυτό καταπιάνεται με θέματα όπως το ζήτημα της βιβλικής εξήγησης και του ρόλου της, το ζήτημα της θεώρησης του Χριστιανισμού ως αποκάλυψη ή ενσάρκωση, την ιστορικο-κριτική μέθοδο ως μέθοδο και τη σχέση της με την ερμηνευτική.

            Ο X. Léon-Dufourπροχωρεί σε μια εξηγητική εξέταση του θέματος της απολυτρωτικής σημασίας του θανάτου του Ιησού, αναλύοντας τρεις θεμελιώδεις ερμηνείες από τις οποίες αναπτύχθηκαν οι υπόλοιπες που παρουσιάζονται μέσα στην Κ.Δ..

            Ο O. Cullmannαναδεικνύει το θέμα της προσευχής στον απ. Παύλο και την στενή σχέση της με τη θεολογία του και την συνολική του δράση. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά παρουσιάζει τον ρόλο που έχει για τον Παύλο η εξάσκηση της προσευχής και στη συνέχεια αναλύει την αντίληψη που έχει ο απόστολος περί προσευχής, με βάση κυρίως τον τρόπο που αναπτύσσει την αντίληψη αυτή στο Ρωμ. 8,12-30.

            Ο J. deWaardασχολείται με το ζήτημα της μετάφρασης της Κ.Δ. στα νέα ελληνικά και το πρόβλημα των σημιτισμών της Κ.Δ. που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη μεταφραστική διαδικασία.

            Ο Α. Αποστόλου διερευνά το κατά πόσο ο Ιουστίνος γνώριζε το τέταρτο ευαγγέλιο και το κατά πόσο έκανε χρήση του συγκεκριμένου ευαγγελίου στην ανάπτυξη των ιδεών του για τον Λόγο. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του κυρίως στη χρήση του όρου Λόγος και το παράλληλο νόημα που εμφανίζεται στους δύο συγγραφείς.

            Ο πρεσβ. Κ. Ν. Παπαδόπουλος αναφέρεται στην σημασία της λέξεως «ακρασία» του Α΄ Κορ. 7,5, το οποίο μεταφράζεται ως «αδυναμία». Ο συγγραφέας, αφού αναλύει τη συνάφεια του χωρίου και το νόημά του, προτείνει την απόδοσή της ως «έλλειψη».

            Ακολουθεί νεκρολογία του Ph. Vielhauer, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η επιστημονική καριέρα και το επιστημονικό έργο του, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική συμβολή του για τις Πράξεις των Αποστόλων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...