~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1980

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 1, Ιανουάριος - Ιούνιος 1980, έτ. 9, τχ. 1, 87 σσ..

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1979, τόμ. 1, τχ. 1, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Θέση πρώτου άρθρου σε αυτό το τεύχος του ΔΒΜ επέχει η εισαγωγή των X. Léon-Dufour και P.Grêlotστο VocabulairedeTheologieBiblique (Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας) που μεταφράστηκε στα ελληνικά και κυκλοφόρησε το 1979. Στην εισαγωγή αυτή οι συγγραφείς αναλύουν αφενός την έννοια της Βιβλικής Θεολογίας και εξηγούν την σημασία και την ανάγκη ύπαρξης ενός Λεξικού αυτής της Θεολογίας και αφετέρου προσφέρουν μια συνοπτική επισκόπηση της φιλολογικής ιστορίας της Βίβλου.

            Ο Γ. Κορναράκης λαμβάνοντας αφορμή από τον ψυχιατρικό όρο «απολίθωση», τον οποίο εισηγήθηκε ο ψυχίατρος R. D. Laing, και την χρήση από αυτόν των λέξεων «στήλη άλατος» για τον ακριβέστερο καθορισμό του ψυχικής πετρώσεως, προχωρεί στην ανάλυση της φυσικής πηγής των δύο λέξεων, δηλαδή του Γεν. 19,12-26 και προτείνει το «σύμπλεγμα της «στήλης άλατος»» που βασίζεται στο ψυχολογικό βάθος της συγκεκριμένης βιβλικής αφήγησης.

            Η Ph. Birdθίγει μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την σύγχρονη ερμηνεία της Βίβλου και κυρίως με το καίριο ζήτημα του χάσματος μεταξύ του αρχαίου κόσμο της Βίβλου και του σύγχρονου Δυτικού αναγνώστη. Στο πλαίσιο αυτό εξηγεί και αναλύει ορισμένες βασικές σύγχρονες φεμινιστικές τάσεις που επικρατούν στο χώρο της φεμινιστικής ερμηνευτικής της Βίβλου, αλλά και μια σειρά από ριζοσπαστικές αντιδράσεις απέναντι στη Βίβλο και την ερμηνευτική παράδοση.

            Ο N. Neage περιγράφει ορισμένες πλευρές της συνεχώς ανανεούμενης προσπάθειας κατανόησης της Αγίας Γραφής μέσα στην Ορθόδοξη Ρουμανική Εκκλησία. Στη συνάφεια αυτή αναλύει όλο εκείνο το πλαίσιο, όπου η Βίβλος συνδέθηκε με τη ζωή των Ρουμάνων, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, τον ρόλο που έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει στην Ιστορία, την Παιδεία και την καθημερινή ζωή τους. Ο συγγραφέας περιγράφει αυτό το πλαίσιο των σχέσεων μέσα από την παρουσίαση των εκδοτικών και μεταφραστικών προσπαθειών της Βίβλου στη Ρουμανία.

            Ο Ι. Τσαγγαλίδης συγκρίνει το κείμενο της προς Εβραίους Επιστολής στις δύο εκδόσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 1904 και αυτή των E. NestleK. Aland του 1975. Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρει γενικά το θέμα της κριτικής του κειμένου, της κατάστασης του κειμένου της προς Εβραίους όσον αφορά την χειρόγραφη παράδοση και τέλος της έκδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια προχωρεί στην σύγκριση των ελάχιστων διαφορών ανάμεσα στις δύο εκδόσεις. Τις διαφορές τις διαχωρίζει βάσει της αιτίας από την οποία προήλθαν. Έτσι, εξετάζει τις διαφορές λόγω μεταθέσεως, επεξήγησης, διόρθωσης λόγω επίδρασης της Π.Δ., ομαλότητας γραμματικής και πλεονασμού περιττού.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος παρουσιάζει, με τη μορφή της βιβλιοκρισίας, την νέα 26η έκδοση του 1979 της κριτικής έκδοσης του κειμένου της Κ.Δ. NestleAland και αναφέρεται στα νέα στοιχεία της παρούσας έκδοσης 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...