~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1981

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 2, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1981, έτ. 10, σσ. 82.

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1981 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει έξι (6) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει τη σχέση του Ιησού με τους νέους, ιδιαίτερα όπως αυτή εμφανίζεται στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, στο οποίο διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά τον ιεραποστολικό ρόλο των νέων και τις ομάδες ιεραποστολής που συγκροτήθηκαν από αυτούς και τη σχέση τους με τον Ιησού.

            Ο S. Valcanovεξετάζει το θέμα της διαδοχικότητας και των αναλογιών μεταξύ της αλεξανδρινής μεταφράσεως των εβδομήκοντα (Ο΄) και της κυριλλομεθοδιανής μεταφράσεως της Βίβλου.

            Ο Γ. Παπατζανάκης διερευνά το πρόβλημα της «γνωστικής» επίδρασης στον χριστολογικό ύμνο της Φιλ. 2,6-11. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει την χριστολογία της πρώτης εκκλησίας, την χριστολογία του απ. Παύλου και τέλος εκθέτει τα επιχειρήματά του υπέρ του Ιουδαϊκού και χριστιανικού υποβάθρου, αρνούμενος την «γνωστική» επίδραση στον συγκεκριμένο ύμνο.

            Ο αρχιμ. Σ. Πετροσιάν παρουσιάζει περιγραφικά τα αρμενικά μεσαιωνικά χειρόγραφα που περιέχουν υπομνήματα στα Ευαγγέλια.

            Ο Β. Μακρίδης επιχειρεί να δώσει μια ορθή ερμηνεία του Λουκ. 22,44 παρουσιάζοντας παράλληλα και όλη την νεότερη βιβλική έρευνα σχετικά με το θέμα. Ο συγγραφέας αρχικά εξετάζει την γνησιότητα ή μη των στίχων 43 και 44. Ακολούθως προχωρεί στην εννοιολογική διασάφηση του όρου «θρόμβος» και στην εξέταση του εάν η φράση «αίμα ιδρούν» αποτελεί απλή παρομοίωση ή παρομοιώδους φράσης και τέλος στο αν πρόκειται για το φαινόμενο της αιμαθιδρώσεως.

            Ο Σ. Αγουρίδης καταπιάνεται με τις σχέσεις του Ιησού με τις γυναίκες. Η εργασία του αποτελεί μια μικρή εισαγωγή στο όλο θέμα. Οι αναφορές και η ανάλυση πραγματοποιείται επάνω σε λόγια και επεισόδια της ζωής του Ιησού με τρόπο φυσικό και απέριττο, χωρίς να εξαντλεί ερμηνευτικά το θέμα, και χωρίς να υπεισέρχεται στην ανάλυση ή λεπτομερή ιστορική αιτιολόγηση άλλων απόψεων που βρίσκονται σε άλλα κείμενα της Κ.Δ. έξω από τα ευαγγέλια. Στο πλαίσιο αυτό ο Αγουρίδης αρχικά αναλύει τα λόγια και τα περιστατικά που αναφέρονται στην γυναίκα και τον άνδρα, τους οποίους τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο. Ακολουθεί σχολιασμός για τη θέση της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού, ως συνεργός στο έργο της σωτηρίας και τέλος κλείνει με την παρουσίαση και την ανάλυση των παραγόντων που συνέργησαν για την υποτίμηση της γυναίκας στην εκκλησιαστική πράξη.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο Σ. Αγουρίδης περιγράφει τις εργασίες του VIIColloquiumPaulinum που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 1978, με θέμα «Ελευθερία και Αγάπη», τις εργασίες της XXXVI Σύναξης της StudiorumNoviTestamentiSocietas που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από 25 μέχρι 27 Αυγούστου 1981 και τέλος οι εργασίες του VIIIColloquiumOecumenicumPaulinum από 31 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 1981, με θέμα τα κεφ.12-14 της Α΄ Κορινθίους.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...