~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1983

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 2, Ιανουάριος - Δεκέμβριος 1983, έτ. 12, σσ. 72

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 1983 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τρία (3) άρθρα.

            Ο H. Koesterεξετάζει την άσκηση της αυτοκρατορικής λατρείας στην Ελλάδα με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αρχικά ο συγγραφέας προχωρεί σε μερικές παρατηρήσεις για τα σύμβολα της αυτοκρατορικής λατρείας που αναπτύχθηκαν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και στη συνέχεια παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα της στενής συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων λατρειών θεοτήτων που επικρατούσαν τοπικά σε ελληνικές πόλεις και της λατρείας του αυτοκράτορα. Το άρθρο κλείνει με μερικά σχόλια σχετικά την αυτοκρατορική λατρεία και προπαγάνδα στην αψίδα του Γαλέριου στη Θεσσαλονίκη.

            Ο Σ. Αγουρίδης, στο πλαίσιο της αναζήτησης της επίδρασης της θεολογίας της κοινότητας του Ιωάννη του Βαπτιστή στη διαμόρφωση της σκέψης του Δ΄ ευαγγελιστή, επιχειρεί με συντομία να υποστηρίξει τη θέση ότι η θεολογία των μαθητών του Βαπτιστή περί του δασκάλου τους υπήρξε πολύ πιο εκτεταμένη και πολύ πιο καθοριστική για τη διαμόρφωση της υψηλής χριστολογίας του Δ΄ ευαγγελίου τους. Η υπόθεσή του συνίσταται στο ότι μέσα στη συνάφεια σύγκρισης Ιησού και Βαπτιστή, στη συνάφεια δηλαδή της πολεμικής κατά των αντιλήψεων των οπαδών του Βαπτιστή για τη θρησκευτική σημασία του δασκάλου τους, είναι πιθανόν ότι οι διάφορες «χριστολογικές» εκφράσεις είναι παρμένες από τους κύκλους του Βαπτιστή και αποδίδονται στον Ιησού, ενώ αντίστοιχα στο Βαπτιστή αποδίδονται έντονα υποτιμητικές εκφράσεις.

            Ο Μ. Κωνσταντίνου δημοσιεύει μια επιστολή από τα όστρακα της Λαχίς που περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ιστορικές πληροφορίες της Π.Δ. σχετικά με την εξέλιξη και τις φάσεις του πολέμου ανάμεσα στο Βασίλειο του Ιούδα και των Βαβυλωνίων. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αρχικά αναφέρεται στις ανασκαφές και τα ευρήματά τους στην περιοχή TelledDuweir, τη βιβλική πόλη Λαχίρ. Ακολουθεί η περιγραφή, η μεταγραφή και μετάφραση του όστρακου με τον αριθμό 4 και ο εκτενής σχολιασμός του στίχο προς στίχο. Το άρθρο κλείνει με τα συμπεράσματα.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο περιγράφει τις εργασίες του IXColloquiumEcumenicumPaulinumπου έλαβε χώρα στη Ρώμη από 23 Σεπτμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 19883 και τις εργασίες της Συνάντηση Συμβούλων – Μεταφραστών των UnitedBibleSocietiesστην Ευρώπη που έλαβε χώρα στη Κύπρο 20-21 Σεπτεμβρίου 1983. Ο Ι. Καραβιδόπουλος περιγράφει τις εργασίες της Ομάδας έρευνας λειτουργικών χειρογράφων της Κ.Δ. στη Θεσσαλονίκη.

            Ακολουθούν βιβλιοκρισίες ελληνικών και ξένων βιβλίων σχετικών με την βιβλική επιστήμη και έρευνα.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...