~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1985

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 4, Ιανουάριος - Ιούνιος 1985, έτ. 14, σσ. 80

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1985 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τρία (3) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει συνοπτικά τους τρεις μεγάλους σταθμούς που εισήγαγαν νέες μεθόδους έρευνας και μελέτης της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Κ.Δ., καθώς και νέες προοπτικές στην προσέγγισή τους. Αρχικά εξετάζει τη φιλολογική και ιστορική μέθοδος προσέγγισης του ιερού κειμένου που συνίσταται στη φιλολογική ανάλυση κάθε κειμένου, στο σύνολό του και στα επιμέρους, καθώς και στην κατανόησή του μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες που γράφτηκε. Ακολουθεί η παρουσίαση της Μορφοϊστορικής Σχολής, της οποίας η φιλολογική και ιστορική κριτική εξετάζει τα κείμενα στη διαμορφωμένη τελική γραπτή μορφή που μας παραδόθηκαν, άσχετα αν αναγνωρίζει μέσα σε αυτά διάφορες άλλες γραπτές πηγές. Τέλος, αναλύει τη Μέθοδο της Τελικής Σύνταξης και Έκδοσης των ιερών κειμένων, η οποία ξεκινώντας από τα πορίσματα της μορφοϊστορικής έρευνας σε κάθε επιμέρους ενότητα, αναζητεί να βρει ποιο νόημα της δίνει μέσα στο γενικότερο πλάνο του ο κάε συγγραφέας του παραδομένου κειμένου. Η μελέτη κλείνει με την αποτίμηση από τον συγγραφέα του οφέλους των μεθόδων αυτών για τον σύγχρονο χριστιανό και την εκκλησία.

            Ο O. Hofiusεξετάζει την έννοια που αποδίδει ο απ. Παύλος στον σταυρικό θάνατο του Ιησού σαν ένα γεγονός ιλασμού και καταλλαγής (Ρωμ. 5,8-10). Αρχικά ο συγγραφέας αναιρεί την άποψη που θέλει τον Παύλο να έβλεπε τη σταυρική θυσία του Χριστού σαν μια ικανοποιούσα και εξευμενίζουσα εξιλαστήρια θυσία, την οποία ο υιός του Θεού αντιπροσωπευτικά πρόσφερε για τους αμαρτωλούς ανθρώπους ενώπιον Θεού και για τον Θεό. Στη συνέχεια αναλύει την άποψή του που θέλει τον Παύλο να βλέπει τον θάνατο του Χριστού όχι ως το μέσο για την καταλλαγή, αλλά την επιτέλεσή της, όχι την δυνατότητα, αλλά την πραγματοποίησή της. Ο ιλασμός και η καταλλαγή είναι η πράξη του Θεού και επομένως στην αδιαίρετη συνύπαρξή τους είναι οι δύο πλευρές ενός και του αυτού γεγονότος του σταυρού. Την άποψη αυτή ο συγγραφέας την αναλύει μέσα από την ανάδειξη της συνέχειας και της ασυνέχειας μεταξύ της παλαιοδιαθηκικής θεώρησης του εξιλασμού και της σκέψης του Παύλου περί ιλασμού και καταλλαγής.

            Ο V. Makridesεπιχειρεί να εξηγήσει ορισμένα βασικά σημεία της περικοπής Μκ 11,27-33 και να αναλύσει το ιστορικό της υπόβαθρο.

            Ακολουθούν βιβλιοκρισίες ξένων και ελληνικών βιβλίων σχετικών με την βιβλική επιστήμη.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...