~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 5, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1985, έτ. 14, σσ. 114

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1985 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών αποτελεί αφιέρωμα στη μνήμη του Βασίλη Στογιάννου και περιέχει οκτώ (8) άρθρα.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος παρουσιάζει τον βίο και το επιστημονικό και ευρύτερο έργο του Βασίλη Στογιάννου.

            Ο Β. Στογιάννος επιχειρεί την εξήγηση του Γαλ. 6,11-18.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναφερόμενος στην επίσκεψη του απ. Παύλου στην Αθήνα (Πραξ. 17,16-34), επιχειρεί να δώσει την συνολική εντύπωση που αφήνει η περικοπή για την επίσκεψη και τον λόγο του Παύλου στον Άρειο Πάγο. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αρχικά αναζητεί την πραγματική σημασία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια αναλύει συνοπτικά τα βασικότερα σημεία του λόγου του Παύλου.

            Ο Ν. Ματσούκας παρουσιάζει τις ερμηνευτικές αρχές της αρχαίας Εκκλησίας που στηρίζονται στη διπλή μεθοδολογία, τη χαρισματική ερμηνευτική και την επιστημονική, ενώ παράλληλα σχολιάζει και τις σχέσεις ανάμεσα στην ορθόδοξη θεολογική ερμηνεία και τη σύγχρονη επιστημονική βιβλική έρευνα.

            Ο Π. Βασιλειάδης προσπαθεί να οριοθετήσει τη σχέση «βιβλικής» και «φιλοσοφικής» ερμηνευτικής, όπως διατυπώθηκε η τελευταία από το φιλόσοφο H. - D. Gadamer, ερμηνεύοντας κατά το δυνατόν το πνεύμα του Β. Στογιάννου. Αυτό το πραγματοποιεί σκιαγραφώντας την πορεία της νεότερης βιβλικής ερμηνευτικής, αναλύοντας το κύριο πρόβλημά της και επιχειρώντας μια σύντομη αναφορά στη λύση που δόθηκε σε αυτό από την ορθόδοξη θεολογική σκέψη.

            Ο Ι. Γαλάνης περιγράφει τις σχέσεις του απ. Παύλου με τη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να κατανοηθεί και να εκτιμηθεί σωστά η σπουδαιότητα της επίσκεψης του Παύλου στη Θεσσαλονίκη, ο συγγραφέας αναφέρεται στα γεγονότα που προηγήθηκαν και που κατά μια έννοια προκάλεσαν την επίσκεψη αυτή. Ακολουθεί η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ Παύλου και Θεσσαλονίκης έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα από τις παύλειες επιστολές προς Θεσσαλονικείς.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος προκειμένου να σκιαγραφήσει τις μελλοντικές προοπτικές των βιβλικών σπουδών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί αρχικά μια σύντομη ιστορική προσέγγιση, με αναφορά στα στοιχεία εκείνα του παρελθόντος που δικαιολογούν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ακολούθως, περιγράφει τα βασικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν την Ορθόδοξη ερμηνεία της Αγίας Γραφής και τέλος προχωρεί σε ορισμένες διαπιστώσεις και δίνει τις μελλοντικές προοπτικές.

            Ο Μ. Κωνσταντίνου αποσκοπεί στην κατανόηση των παραστάσεων που αναφέρονται στην Π.Δ. ως τόποι κατοικίας τους Θεού, χρησιμοποιώντας και την εικονογραφία των λαών του περιβάλλοντος του Ισραήλ.

            Ο G. Galitisκάνει μια σύντομη αναφορά στην έννοια της αποκάλυψης και της θεοπνευστίας καθώς και το θέμα της ερμηνείας στις Γραφές.

            Ακολουθούν βιβλιογραφίες ελληνικών και ξένων βιβλίων που αναφέρονται σε βιβλικά θέματα.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...