~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1986

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 5, Ιανουάριος - Ιούνιος 1986, έτ. 15, σσ. 56

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1986 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τέσσερα (4) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης επιχειρεί να παρουσιάζει από τη μια πλευρά το πώς ο λόγος του Θεού γίνεται στην πραγματικότητα θείος λόγος για εμάς από μια κίνηση της ψυχής μας προς τον Θεό, από μια κίνηση μιας ομάδας ανθρώπων προς τη θεία πραγματικότητα και αλήθεια και από την άλλη πλευρά πώς οι άνθρωποι από μια ειδική εμπειρία του μυστηρίου της σωτηρίας νιώθουν πως είναι ένα με τον Θεό, κατορθώνουν τη συμμετοχή τους στις θείες ενέργειες και αισθάνονται τον εαυτό τους κατά κάποιο τρόπο «θεωμένο».

            Ο π. Σ. Μαυροφίδης στα πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για το θέμα της παύλειας λογείας παρουσιάζει ένα μέρος των επιχειρημάτων και των θέσεων των ερευνητών για το Γαλ. 2,10, το οποίο θεωρείται από μια μεγάλη μερίδα τους ως η αρχή της λογείας. Ο Μαυροφίδης εστιάζει το ενδιαφέρον του στο ερώτημα του τί ακριβώς συστήνουν οι Ιεροσολυμίτες ηγέτες στον Παύλο αναφορικά με την πραγματοποίηση του εράνου. Στο πλαίσιο αυτό εκθέτει τις απόψεις των ερευνητών αναφορικά με το ποιοι ήταν οι «πτωχοί» και με ποια σημασία χρησιμοποιείται το ρήμα «μνημονεύειν», αν επρόκειτο για μονομερής ή αμοιβαία βοήθεια, αν συνίσταται περιστασιακός ή μόνιμος έρανος και από τίνος πρωτοβουλία προήλθε η ιδέα που εκφράζεται στο Γαλ. 2,10.

            Ο R. Kassühlkeπαρουσιάζει ορισμένα από το βασικότερα ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη μετάφραση των ιερών κειμένων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη σημασία της γλώσσας και των διαφορετικών επιπέδων λειτουργίας της, τη μεταφραστική διαδικασία, το πρόβλημα την υποκατάστασης ή της παράφρασης του κειμένου και το ζήτημα της φόρμας και του νοήματος.

            Ο Β. Μακρίδης ασχολείται με το πρόβλημα της ολοκληρωτικής παράλειψης των Ηρωδιανών στο ευαγγέλιο του Λουκά και επιχειρεί να δώσει μια εξήγηση για τους λόγους που οδήγησαν τον Λουκά στη συγκεκριμένη παράλειψη.

            Ακολουθούν οι βιβλιοκρισίες ξένων και ελληνικών βιβλίων σχετικών με τη βιβλική επιστήμη.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...