~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1987

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 6, Ιανουάριος - Ιούνιος 1987, έτ. 16, σσ. 56

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1987 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τρία (3) άρθρα.

            Το κείμενο του Σ. Αγουρίδη αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος. Εδώ ο Αγουρίδης αναλύει τη δεύτερη διήγηση για τη Δημιουργία, Γεν. 2,4β-2,25 και εξετάζει τη διαπλοκή μύθου, ιστορίας και θεολογίας σε αυτήν. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας του, στο οποίο εξετάζει την πτώση των πρωτοπλάστων σύμφωνα με το Γεν. 3,1-24 και τη διαπλοκή μύθου, ιστορίας και θεολογίας στη σχετική διήγηση. Το άρθρο συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος του ΔΒΜ.

            Το άρθρο του Π. Βασιλειάδη αποτελεί ανταπάντηση στον π. Γ. Μεταλληνό σχετικά με τον χαρακτήρα και το ρόλο των Βιβλικών Εταιριών αφενός, και την έλλειψη αυτοκριτικής στο θέμα της μετάφρασης της Αγίας Γραφής από την πλευρά της νεότερης ορθόδοξης (ελληνικής) θεολογίας. Ο διάλογος αυτός πραγματοποιήθηκε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Σύναξη». Ο συγγραφέας του άρθρου προσθέτει ορισμένες διευκρινήσεις επί των θεμάτων αυτών και των όσων σημείωσε ο Μεταλληνός στην απάντησή του. Επιπλέον, ο Βασιλειάδης λαμβάνοντας αφορμή από σχόλια που δημοσιεύθηκαν στη «Σύναξη», προχωρεί σε ορισμένα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία της μετάφρασης και το πρόβλημα της «ιδιωτικής μελέτης και διδασκαλίας» της Αγίας Γραφής.

            Ο π. Κ. Παπαδόπουλος εξετάζει με συντομία τον θεσμό της νηστείας στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η ανάλυσή του ξεκινά από την περιγραφή της νηστείας στην Κ.Δ. και ολοκληρώνεται με την καταγραφή των αρχαίων νηστειών και τις αιτίες και τον τρόπο της εξέλιξής τους.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο Γ. Γρατσέας περιγράφει αναλυτικά τις εργασίες του 36ου Συνεδρίου των JournéessBibliques της Louvain που πραγματοποιήθηκε από τις 26 μέχρι τις 28 Αυγούστου 1986 στη Louvain, με θέμα «Η αποδοχή των κειμένων της Κ. Διαθήκης από τον πρωτόγονο χριστιανισμό».

            Ακολουθούν τα βιβλιογραφικά σημειώματα του τεύχους.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...