~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1988

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 7, Ιανουάριος - Ιούνιος 1988, έτ. 17, σσ. 70

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1988 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τρία (3) άρθρα.

            Το κείμενο του Σ. Αγουρίδη αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος. Εδώ ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο της μελέτης του, στο οποίο εξετάζεται η διήγηση σχετικά με τον πύργο της Βαβέλ και η διαπλοκή μύθου, ιστορίας και θεολογίας σε αυτή. Ακολουθεί ο επίλογος της μελέτης, εντός του οποίου ο συγγραφέας θίγει ακροθιγώς μόνο το ερώτημα σχετικά με την έννοια κάτω από την οποία το έθνος του Ισραήλ υπήρξε ο φορέας και ο εκτελεστής των θείων βουλών.

            Ο Γ. Γρατσέας γράφει για το πρόβλημα του IV,5 των Συμποσιακών του Πλουτάρχου που αναφέρεται στην τακτική των Ιουδαίων να μην τρώνε χοιρινό κρέας. Ο συγγραφέας παράλληλα όμως προχωρεί και στις προεκτάσεις του προβλήματος  κάνοντας και μια ιστορική αναδρομή και σταχυολόγηση από τις εξωιουδαϊκές και τις ιουδαϊκές πηγές, καθώς και στην Κ.Δ. και σε κείμενα της εποχής της.

            Ο π. Ι. Σκιαδαρέσης στο πλαίσιο του θέματος της αναζήτησης των πηγών του βιβλίου της Αποκάλυψης επιχειρεί να υποδείξει κάποια σημεία εξάρτησης ή απόκλισης της Αποκάλυψης από τη Γένεση και κυρίως από τα πρώτα τρία κεφάλαιά της αναφορικά προς το θέμα: Δημιουργία – ιστορία – έσχατα. Ο συγγραφέας εξετάζει αναλυτικά τη σχέση ανάμεσα στη θεματολογία και την τυπολογία των δύο ιερών κειμένων. Το άρθρο συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος του ΔΒΜ.

            Ακολουθούν βιβλιοκρισίες σε ξένα βιβλία.

            Τέλος, ο Δ. Καϊμάκης συνθέτει την νεκρολογία του P. Benoit.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...