~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1989

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 8, Ιανουάριος - Ιούνιος 1989, έτ. 18, σσ. 70

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1989 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιλαμβάνει τρία (3) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης αναλύει τη σημασία των δεσμών του απ. Παύλου, δηλαδή την περιπέτειά του, δέσμιου των ρωμαϊκών αρχών στην Καισάρεια της Παλαιστίνης και στην Ρώμη, όπως περιγράφονται στις Πράξεις, 20,27-28,31. Ωστόσο, εντός του κειμένου του ο Αγουρίδης θίγει μια σειρά θεμάτων που άπτονται των μεγαλύτερων ερμηνευτικών προβλημάτων, όπως η χρήση της θεολογίας και της ιστορίας από τον Λουκά, η διαφορετική εικόνα που Παύλου μέσα από τις Πράξεις και τις Επιστολές, η σχέση των χριστιανών με τις ρωμαϊκές αρχές κ.ά., που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το βασικό θέμα που εξετάζει.

            Ο D. Adamoαναλύει το πρόβλημα του πόνου και των πολλαπλών απαντήσεων που δίνει για αυτόν η Π.Δ.. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει το νόημα και το περιεχόμενο του πόνου ως ανταπόδοση, ως θεία δίκη, ως τιμωρία και παραδειγματισμό, ως μέσω αποκάλυψης, ως σωτηρία και τέλος ως εσχατολογικό γεγονός.

            Ο Dr. Obengασχολείται με το θαύμα της κατάπαυσης της θάλασσας από τον Ιησού. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει τις διαφορές στις εκθέσεις των συνοπτικών ευαγγελίων, την ιστορικότητα του θαύματος, τη σχέση του με την Μετεωρολογική Μαγεία και τη σημασία του σύμφωνα με το πνεύμα της Π.Δ.. Τέλος, γράφει για τη σημασία του θαύματος και της θεώρησης του Ιησού ως σωτήρα και τη εφαρμογή αυτού του μηνύματος για την σύγχρονη Εκκλησία της Αφρικής.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο των εισηγήσεων που έλαβαν χώρα στη Γενική Συνέλευση της StudiorumNoviTestamentSocietas που πραγματοποιήθηκε το 1987 στη Γερμανία και το 1986 στις Η.Π.Α..

            Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες ξένων και ελληνικών βιβλίων.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...