~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1989

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 8, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1989, έτ. 18, σσ. 120

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1989 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τρία (3) άρθρα.

            Ο Γ. Ρηγόπουλος προχωρεί σε μια ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας του όρου «ποιμήν». Ο συγγραφέας στην εισαγωγή της μελέτης του εξετάζει τη σημασία του όρου στους αρχαίους ανατολικούς λαούς και ιδιαίτερα στους αρχαίους Αιγύπτιους και Έλληνες αφενός και στον αρχαίο Ισραήλ και τον μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό αφετέρου. Στη συνέχεια εξετάζει το κείμενο του 10ου κεφ. του κατά Ιωάννην ευαγγελίου, εστιάζοντας στο φιλολογικό πρόβλημα του κεφαλαίου, παρουσιάζοντας τις απόψεις των νεότερων ερευνητών και στο φιλολογικό είδος του Ιω. 10,1-5 και το πρόβλημα του ιωάννειου όρου «παροιμία» (Ιω. 10,1-5). Τέλος, ο Ρηγόπουλος προχωρεί στην ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει τη σημασία του όρου «ποιμήν» στα συνοπτικά ευαγγέλια, της ιωάννειας «παροιμίας», του χαρακτηρισμού του Ιησού ως «ποιμήν των προβάτων» (Ιω. 10,17), της χριστολογίας του Ιω. 10,11, της ιεραποστολικής προοπτικής του Ιω. 10,16 και της εσχατολογικής διάστασης της έννοιας του «ποιμένα» όπως αναπτύσσεται στην Αποκάλυψη, ιδιαίτερα στα 5,6 και 7,17.

            Ο Γ. Σαρηγιάννης εξετάζει τις φυλετικές υποδιαιρέσεις και τις πολεοδομικές έννοιες στους αρχαίους Εβραίους σύμφωνα με το εβραϊκό πρωτότυπο και την μετάφραση των Ο΄. Στην εισαγωγή ο Σαρηγιάννης παρουσιάζει το ιστορικό και γλωσσολογικό πλαίσιο των αρχαίων Εβραίων και τη σημασία και τη δομή του νομαδικού τους βίου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας του εξετάζει τις φυλετικές έννοιες και τις φυλετικές υποδιαιρέσεις, όπως «οίκος», «οίκος πατριάς», «Γένος», «φυλή» και «Έθνος» που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι, έτσι όπως αυτές εμφανίζονται στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και την μετάφραση των Ο΄. Στο δεύτερο μέρος αναλύει τους πολεοδομικούς όρους στο Εβραϊκό πρωτότυπο από την εποχή των νομαδικών καταυλισμών μέχρι την αστική εγκατάσταση των Εβραίων και τις πολεοδομικές έννοιες που εμφανίζονται στη μετάφραση των Ο΄. Τέλος, εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις Σημιτικές και Ινδοευρωπαϊκές λέξεις και έννοιες που αφορούν τις φυλετικές υποδιαιρέσεις και τις πολεοδομικές έννοιες.

            Ο E. Obengπροχωρεί στην εξήγηση του Ρωμ. 8,26. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει ειδικά το πώς το Άγιο Πνεύμα βοηθάει στην αδυναμία των ανθρώπων, στο τρόπο που προσευχόμαστε και τέλος, στον τρόπο που μεσιτεύει για εμάς το Άγιο Πνεύμα προς τον Θεό. Η μελέτη κλείνει με την ανάλυση του νοήματος του χωρίου για τις σύγχρονες Εκκλησίες στην Αφρική και για τον τρόπο που οφείλουν να προσεύχονται οι σύγχρονοι Αφρικανοί χριστιανοί.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους, όπου περιγράφονται οι εργασίες και το περιεχόμενο των εισηγήσεων του XIIColloquiumEcumenicumPaulinum που πραγματοποιήθηκε από τις 25 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1989 στο Μοναστήρι του αγίου Παύλου στη Ρώμη, με θέμα «Υπεράσπιση και θεμελίωση του αποστολικού αξιώματος (Β΄ Κορ. κεφ. 10-13).

            Ακολουθούν βιβλιοκρισίες του Σ. Αγουρίδη σε ξένα και ελληνικά βιβλία.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...