~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1991

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 10, Ιανουάριος – Ιούνιος 1991, έτ. 20, σσ.80

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1990 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τέσσερα (4) άρθρα.

            Ο Γ. Γρατσέας εξετάζει συγκριτικά την Αποστολική Σύνοδο, Πραξ. 15, 1-35 και τις Συνάξεις των Εσσαίων. Ο συγγραφέας αρχικά παρουσιάζει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης περικοπής και στη συνέχεια στο πλαίσιο της Κ.Δ.. Ακολούθως εκθέτει τις πληροφορίες για τις κοινοτικές ή και για άλλες πιο ολιγάνθρωπες συνάξεις της κοινότητας των Εσσαίων. Αυτές βρίσκονται στο Εγχειρίδιο Πειθαρχίας και το Δαμασκηνό κείμενο, σε άλλα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, στον Φίλωνα και τον Ιώσηπο. Τέλος, ο Γρατσέας προχωρεί στην συγκριτική εξέταση των παραπάνω στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει το ζήτημα της τήρησης του Μωσαϊκού Νόμου, της ιεραρχικής τάξης, των χειροτονητών αρχόντων, της προσωπικότητας του συνέδρου, της ξενοφοβίας και της λήψης των αποφάσεων.

            Ο M. Adeyemiεπιχειρεί να δείξει την σπουδαιότητα της κοινωνιολογικής προσέγγισης για την κατανόηση της Κ.Δ. και ιδιαίτερα των Επιστολών του Παύλου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τη μελέτη των κοινωνικών συνθηκών του ευρύτερου ελληνορωμαϊκού κόσμου.

            Ο Β. Σκουρώφ επιχειρεί στο άρθρο του μια αναφορά στην αυθεντικότητα της ποιητικής των Ψαλμών αναζητώντας δείγματα καλλιτεχνικής σκέψης των συγγραφέων των ψαλμών. Εξετάζει επίσης κάποια προβλήματα που προκύπτουν από την μετάφραση των Ψαλμών, ενώ παράλληλα αντιπαραβάλλει τις ποιητικές αρχές των Ψαλμών με αντίστοιχες ποιημάτων της αρχαιότητας.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος παρουσιάζει το ρόλο του απ. Πέτρου και τη σημασία του στην Εκκλησία της Κ.Δ.. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά εξετάζει τη θέση του Πέτρου μεταξύ των δώδεκα αποστόλων σύμφωνα με τις πληροφορίες των τεσσάρων κανονικών ευαγγελίων πριν από την Ανάσταση του Ιησού. Στη συνέχεια αναλύει τη θέση του Πέτρου μεταξύ των δώδεκα αποστόλων μετά την Ανάσταση, σχολιάζοντας το Α΄ Κορ. 15,3-5, το Ιω. 21,15-19 και τα χωρία των Πράξεων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του Πέτρου μέσα στην πρώτη εκκλησία.

            Ακολουθούν οι βιβλιοκρισίες του τεύχους. 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...