~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούνιος - Δεκέμβριος 1992

 

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 12, Ιούνιος - Δεκέμβριος 1992, έτ. 22, σσ. 78

 

            Το τεύχος Ιουνίου – Δεκεμβρίου 1992 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα.

 

            Ο Σ. Αγουρίδης προχωρεί σε μια αναλυτική εξήγηση της περικοπής Γαλ. 2, 11-21, στην οποία περιγράφεται το επεισόδιο μεταξύ των αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια. Ο συγγραφέας καταπιάνεται με όλα σχεδόν τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την περικοπή, όπως αυτή των σχέσεων μεταξύ των δύο αποστόλων, το πρόβλημα μεταξύ των σχέσεων μεταξύ των ιουδαϊζόντων και των εξ εθνών χριστιανών, τη διδασκαλία του Παύλου για την πίστη και τα έργα, αλλά και με την ερμηνεία κάθε στίχου ξεχωριστά.

 

            Ο Β. Νικόπουλος εξετάζει την νομική έννοια του αρραβώνα στις επιστολές του απ. Παύλου. Την έννοια αυτή την χρησιμοποίησε ο απόστολος προκειμένου να επιβεβαιώσει την κατάρτιση της συμφωνίας του Θεού με τον άνθρωπο για την σωτηρία του τελευταίου. Στο πλαίσιο αυτό της ανάλυσης της κατ’ αναλογίας εφαρμογής του αρραβώνα από τον Παύλο στο σωτηριολογικό πεδίο, ο συγγραφέας εξετάζει όλες τις περιπτώσεις όπου ο Παύλος κάνει χρήση της συγκεκριμένης έννοιας.

 

            Ο D. Adamo παρουσιάζει την έννοια της οικουμενικότητας στο βιβλίο του Ιωνά. Ο συγγραφές αρχικά παρουσιάζει το πόσο έντονη ήταν η πάλη μεταξύ ιουδαϊκής αποκλειστικότητας και οικουμενισμού μέσα στο Ιουδαϊσμό από την εποχή του Έσδρα – Νεεμία και ύστερα. Στη συνέχεια εξετάζει το ποιος είναι ο συγγραφέας της προφητείας του Ιωνά και το πότε γράφτηκε. Ακολουθεί η ανάλυση του σκοπού για τον οποίο γράφτηκε το συγκεκριμένο κείμενο και το νόημα του μηνύματός του και τονίζεται πως όποια ερμηνεία και αν χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση του βιβλίου του Ιωνά, η έννοια της αγάπης του Θεού αναδύεται σε αυτό απεριόριστη, αρκετά ευρεία και βαθειά, ώστε να περιλάβει και τα έθνη που μισούσε ο Ισραήλ, προβάλλοντας έτσι έναν σημαντικό και πρωτόγνωρο οικουμενισμό.

 

            Ο Σ. Τσιτσίγκος εξετάζει με συντομία το περιεχόμενο του έργου των Επτά Διακόνων και υποστηρίζει ότι η εκλογή τους για τη φροντίδα των κοινών συσσιτίων πρέπει να θεωρηθεί ως έργο όλως παροδικό και πρόσκαιρο προς υποβοήθηση των αποστόλων και όχι ως κάποιο μόνιμο και ειδικό εκκλησιαστικό αξίωμα.

 

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες από τις αντιτιθέμενες απόψεις διαφόρων ερευνητών σχετικά με το απόκρυφο Ευαγγέλιο Πέτρου. Οι απόψεις αυτές αφορούν τη σχέση του κειμένου με τα κανονικά Ευαγγέλια, το δοκητικό ή μη χαρακτήρα του Ευαγγελίου και τον τον τόπο και τον χρόνο συγγραφής του κειμένου.

 

            Ακολουθούν οι βιβλιοκρισίες του τεύχους.

 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...