~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1993

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 12, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1993, έτ. 22, σσ. 84

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1993 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τέσσερα (4) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν και το πώς αυτή επέδρασε στην συμπεριφορά των ίδιων και πως αυτή η συμπεριφορά λειτούργησε στις σχέσεις Γιαχβέ και Βάαλ. Ο συγγραφέας αρχικά αναλύει την εισβολή και την κατάκτηση της Παλαιστίνης όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλικά κείμενα και σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια αναλύει το θεολογικό ζήτημα που απορρέει από την είσοδο των Ισραηλινών στη Παλαιστίνη και το οποίο αφορά την αγριότητα της κατάκτησης και την εικόνα των λαών που κατακτήθηκαν και κυρίως της θρησκείας αυτών των ανθρώπων. Το άρθρο του Αγουρίδη κλείνει με την αναφορά στις επιδράσεις των Χανναναίων επί των Ισραηλιτών, όσων αφορά την προφητεία και τη βασιλεία.

            Ο A. Vanhoye παρουσιάζει την ιστορία της «Ποντιφικής Βιβλικής Επιτροπής». Στο πρώτο μέρος του άρθρου δίνεται με αρκετές λεπτομέρειες η ιστορία και το έργο της επιτροπής από την ίδρυσή της το 1902, παρουσιάζοντας όλες εκείνες τις αλλαγές που συνέβησαν στο εσωτερικό της και στον χαρακτήρα της. Στο δεύτερο μέρος δίνεται η ιστορία και το έργο της «Επιτροπής» από το 1971 κ.εξ., καθώς από τότε ορίστηκαν νέοι κανονισμοί για την οργάνωση και τη λειτουργία της, ούτως ώστε η δράση της να γίνει πιο γόνιμη για την Εκκλησία και καλύτερα προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες.

            Ο J. Enuwosaεξετάζει τη φύση του θανάτου του Ιησού στη σωτηριολογία του Λουκά. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας εξετάζει την ορολογία και τις πηγές του Λουκά προκειμένου να αναδείξει τη σημασία του σταυρού στη θεολογία του και στη συνέχεια προχωρά στην ανάλυση της φύσης της περί του σταυρού σωτηριολογίας του Λουκά με μια ορθολογική εξηγητική προσέγγιση. Ουσιαστικός σκοπός του συγγραφέα είναι να επισημανθεί ποια είναι για το έργο του Λουκά η πραγματική αξία του θανάτου του Ιησού με βάση την υπόθεση εργασίας κατά την οποία ο Λουκάς δεν απέδιδε σωτηριώδη και εξελικτική έννοια στο θάνατο του Ιησού.

            Ο Σ. Αγουρίδης δίνει ένα πληροφοριακό σύντομο σημείωμα για τις εργασίες της Ζ΄ Σύναξης Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι από τις 25 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1993. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της Σύναξης.

            Τέλος, ο Δ. Δρίτσας προχωρεί σε μια θεματική – εννοιολογική κατάταξη των περιεχομένων του ΔΒΜ από τον Ιούνιο του 1971 μέχρι τον Ιούνιο του 1993. Τα διάφορα άρθρα του περιοδικού τα κατατάσσει σε ερμηνευτικά Π.Δ., θεολογικά Π.Δ., ερμηνευτικά Κ.Δ., θεολογικά Κ.Δ., χριστολογικά Α.Γ., εκκλησιολογικά – πατρολογικά, συνέδρια Βιβλικής Θεολογίας – Ερμηνευτικής και σε διάφορα θέματα με ιστορικό – πολιτιστικό περιεχόμενο.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...