~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1994

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 13, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1994, έτ. 23, σσ. 112

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1996 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της Μωσαϊκής θρησκείας. Αρχικά δίνει ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία για τη θρησκεία και το πρόβλημα του προσώπου και της ιστορίας του Μωυσή. Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος του κειμένου του εκθέτει ένα διάγραμμα των ιστορικών γεγονότων, όπως νομίζει ότι έγιναν αυτά, προκειμένου να κατανοηθεί το μωσαϊκό ως το ιστορικό αφετηριακό βήμα στην εμφάνιση και εξέλιξη της θρησκείας της Π.Δ.

            Η Ε. Κασσελούρη υποστηρίζει ότι η διήγηση της ομολογίας του Πέτρου (Ματθ. 16, 13-20 παρ.) και της μυράλειψης του Ιησού (Ματθ. 26, 6-13 παρ.) αποτελούν εκφάνσεις του ίδιου δεδομένου, δηλαδή της ομολογίας της μεσσιανικότητας του Ιησού, η οποία συνδέεται με το Πάθος, την ταπείνωση και το σταυρό, αλλά εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο, η πρώτη με το λόγο και η δεύτερη με την πράξη. Η διαπραγμάτευση του θέματος γίνεται μέσα από την ανάλυση των δύο διηγήσεων, τις οποίες αναφέρουν όλοι οι ευαγγελιστές.

            Ο Κ. Νικολακόπουλος εξετάζει τα υμνολογικά τμήματα του κατά Ματθαίον ευαγγελίου. Στο πλαίσιο αυτό αγγίζει τον τομέα των υμνολογικών τεμαχίων του συγκεκριμένου ευαγγελίου, θίγει το θέμα της ρητορικής γενικότερα των πεζών κειμένων, όπως της Κ.Δ., και ειδικότερα των παραπάνω τεμαχίων και τέλος, επιχειρεί μια βαθύτερη εννοιολογική επεξεργασία ων ρητορικών στοιχείων των τεμαχίων. Ουσιαστικός σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των τμημάτων για να πραγματοποιηθεί μια προσέγγιση του βαθύτερου νοήματος των εκπεφρασμένων λέξεων που περιέχουν.

            Το άρθρο του Γ. Ρηγόπουλου αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο μέρος της μελέτης του για την παραδοξότητα της πίστης, όπως αυτή εμφανίζεται στο Ιω. 12,36β-43. Ο συγγραφέας συνεχίζει εδώ την παρουσίαση των ερμηνευτικών πατερικών θέσεων στους στίχους 39-43. Το άρθρο κλείνει με τις επισημάνσεις του Ρηγόπουλου.

            Ο A. Okorieπαρουσιάζει την πολεμική του κατά Λουκάν ευαγγελίου ενάντια στον πλούτο. Προκειμένου να αναλύσει και εξηγήσει αυτήν την εκ πεποιθήσεως στάση του Λουκά, παρουσιάζει δεκαεννιά περικοπές του, στις οποίες γίνεται εμφανής αυτή η πολεμική του πλούτου και των πλουσίων.

            Ο Κ. Τσιτσίγκος εξετάζει ιστορικοφιλολογικά την ύπαρξη και τα καθήκοντα κατά χρονολογική σειρά των ιερατικών διακόνων της Α΄ Τιμοθέου, των «νεανίσκων» των Πράξεων και των «μικρών» του κατά Ματθαίον ευαγγελίου, συγκρίνοντάς τα, ώστε να διαπιστωθεί κάποια ομοιότητα και από εκεί να συμπεραθεί η προέλευση.

            Το τεύχος κλείνει με τις βιβλιοκρισίες του τεύχους.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...