~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1995

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 14, Ιανουάριος – Ιούνιος 1995, έτ. 24, σσ. 102

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1996 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης επιχειρεί μια εξέταση της θρησκείας των Εβραίων προπατόρων μέσα από την παρουσίαση των αφηγήσεων που την σκιαγραφούν και των απόψεων των σύγχρονων ερευνητών.

            Ο G. Stantonπαρουσιάζει την σχετική με το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο έρευνα – υπομνηματισμό που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Το υλικό του το χωρίζει σε τρεις κατηγορίες: στα κύρια κριτικά υπομνήματα, στα υπομνήματα μεσαίου μεγέθους – επίτομα, τα οποία τα χωρίζει σε δύο υποκατηγορίες, δηλαδή αυτά που είναι γραμμένα κάτω από φιλολογική προοπτική και αυτά που επικεντρώνουν την προσοχή στην αναθεώρηση και στις ιστορικοκριτικές παρατηρήσεις, και τέλος, στα μικρότερα υπομνήματα.

            Ο Ο. Hofius αρχικά αναλύει την ιδέα της λειτουργικής κοινωνίας αγγέλων και ανθρώπων στις διάφορες λειτουργίες της Ανατολής και της Δύσης και στη συνέχεια δείχνει ότι η ιδέα αυτή είναι ένα χαρακτηριστικό θέμα, το οποίο ανάγεται από την άποψη της ιστορίας της παράδοσης στην Π.Δ. και το οποίο μπορεί να εντοπιστεί αργότερα στη γραμματεία του αρχαίου Ιουδαϊσμού, αλλά και σε μερικές μαρτυρίες της Κ.Δ..

            Ο Α. Okorieαναλύει τη σημασία και τη διδασκαλία του απ. Παύλου για τα ηθικά έργα, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στις Α΄ και Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολές του. Της ερμηνευτικής ανάλυσης των χωρίων των επιστολών προηγείται μια γενική αναφορά στην παύλεια ηθική.

            Ο Γ. Ρηγόπουλος επιχειρεί μια ερμηνευτική προσέγγιση μιας από τις εκδηλώσεις της Θείας Οικονομίας, της εκ μέρους του Θεού «οικονομικήν» εκλογή ειδωλολατρών βασιλέων και λαών ως οργάνων Του για την πραγμάτωση του σωτηριολογικού σχεδίου Του, βασιζόμενος κυρίως στην ερμηνευτική παράδοση των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων, κάνοντας όμως σύντομη μνεία και στις κυριότερες σύγχρονες ερμηνευτικές απόψεις. Στο πρώτο μέρος του άρθρου, καθώς αυτό συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος του ΔΒΜ, ο συγγραφέας προχωρεί στην εννοιολογική διερεύνηση των όρων «Οικονομία» και «Θεία Οικονομία», παρουσιάζει τις μαρτυρίες της Α.Γ. περί της Θείας Οικονομίας και την πατερική θεώρησή της.

            Παρουσιάζει με συντομία το νέο ρόλο των υπολογιστών στην βιβλική επιστήμη και ιδιαίτερα στις σπουδές για την Π.Δ.. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό κατάλογο για τις σπουδές στην Π.Δ., του οποίου το περιεχόμενο παρουσιάζεται εδώ.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο Ι. Καραβιδόπουλος περιγράφει τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου της «Εταιρείας για τη μελέτη της απόκρυφης χριστιανικής γραμματείας» που πραγματοποιήθηκε στη Λοζάνη από τις 22 μέχρι τις 25 Μαρτίου 1995.

            Ο Σ. Αγουρίδης υπογράφει τη νεκρολογία στον G. Strecker.

            Ακολουθούν οι βιβλιοκρισίες του τεύχους.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...