~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1996

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 15, Ιανουάριος – Ιούνιος 1996, έτ. 25, σσ. 92

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1996 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει επτά (7) άρθρα.

            Ο π. Κ. Παπαδόπουλος αναφέρεται με πολύ μεγάλη συντομία στις συντακτικές ομοιότητες μεταξύ της νεότερης ελληνικής γλώσσας και της γλώσσας της Κ.Δ..

            Ο L. Stuckenbruck εξετάζει το είδος και τη μορφή των αγγελικών χαρακτηριστικών του Χριστού, όπως αυτά αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και αναλύει την παρουσίαση του «υιού του ανθρώπου» ως «παλαιού των ημερών», αφού πρώτα εξηγεί τους όρους αυτούς που αναπτύσσονται στο κεφ. 7 του Δανιήλ και επηρέασαν την ιωάννεια θεολογική σκέψη.

            Το άρθρο του Γ. Ρηγόπουλου αποτελεί συνέχεια από το προηγούμενο τέυχος του ΔΒΜ. Σε αυτό το τρίτο μέρος του άρθρου καταθέτει από τη μια πλευρά τα ιστορικά στοιχεία, τη μαρτυρία της Π.Δ., τη πατερική ερμηνεία και τις σύγχρονες ερμηνευτικές απόψεις για τον Ναβουχοδονόσορ και τον Κύρο. Από την άλλη αποπειράται να διερευνήσει τον απώτερο σκοπό του Θεού όταν χρησιμοποίησε τον Φαραώ, τον Ναβουχοδονόσορ και τον Κύρο, προκειμένου να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ.

            Οι A. Destroκαι M. Pesceεπιχειρούν μέσα από μια ανθρωπο-κοινωνιολογική θεώρηση την κατανόηση της «κατάστασης» της μετάβασης που χαρακτηρίζει τις εκκλησιαστικές κοινότητες του απ. Παύλου, έτσι όπως τις οραματίστηκε ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουν την «οριακότητα» και την «ολοκλήρωση» της Εκκλησίας, δηλαδή τις δύο σύγχρονες και διασταυρούμενες διαδικασίες της αποστασιοποίησης από τον κόσμο και του ανοίγματος σε αυτόν.

            Ο S. Ademilukaπροχωρεί σε μια συγκριτική εργασία των αφηγήσεων των αφρικανικών μύθων για τη δημιουργία και αυτών του κεφ. 3 του βιβλίου της Γένεσης με μια οπτική επανεξέτασης του δόγματος της πτώσης του ανθρώπου κάτω από το φως της αφρικανικής μυθολογίας.

            Ο C. Caragounisεξετάζει τα λάθη της εργασίας του Εράσμου και της μη ελληνικής προφοράς της ερασμιακής προφοράς. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει τα λάθη του Εράσμου, την ιστορικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε και καθιερώθηκε η ερασμιακή προφορά και, τέλος, αναφέρει την ιστορική προφορά των ελληνικών, εστιάζοντας στα κριτήρια που καθορίζουν την σωστή προφορά τους. Σε αυτό το πρώτο μέρος του άρθρου του κάνει λόγο για τα φωνήεντα και τους δίφθογγους. Το δεύτερο μέρος βρίσκεται στο επόμενο τεύχος του ΔΒΜ.

            Ο Γ. Βελησιώτης παρουσιάζει ορισμένα νέα βιβλία από την διεθνή εκδοτική αγορά που αναφέρονται στο χώρο της επιστήμης της Π.Δ..

            Στο τέλος του τεύχους παρουσιάζεται η Η΄ Σύναξη Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε στη Μεσημβρία (Nesebar) της Βουλγαρίας από 10 έως 15 Σεπτεμβρίου 1995. Η Σύναξη ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Βασίλη Τσάκωνα και είχε ως θέμα της προς Γαλάτας επιστολή.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...