~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούλιος - Δεκέμβριος 1996

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 14, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1995, έτ. 24, σσ. 116

            Το τεύχος Ιουλίου – Δεκεμβρίου 1995 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει τέσσερα (4) άρθρα.

            Ο Χ. Κράλλης παρουσιάζει την δημιουργική επίδραση της υπαρξιστικής οντολογίας του M. Heidegger στη θεολογική σκέψη του R. Bultmann. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας αρχικά αναφέρεται στην θεολογική και φιλοσοφική πορεία των δύο ανδρών και στη συνέχεια παρουσιάζει την βασική κατεύθυνση της Υπαρξιακής Θεολογίας, που αποτέλεσε παράγωγο και προϊόν της συναίνεσης και συζήτησης ανάμεσα στους δύο άντρες.

            Ο Α. Okorieπραγματοποιεί ορισμένες γραμματικές σημειώσεις στα κεφ. 2 και 3 της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

            Το κείμενο του Γ. Ρηγόπουλου αποτελεί συνέχεια άρθρου του από το προηγούμενο τεύχος του ΔΒΜ. Σε αυτό επιχειρεί μια ερμηνευτική προσέγγιση μιας από τις εκδηλώσεις της Θείας Οικονομίας, της εκ μέρους του Θεού «οικονομικήν» εκλογή ειδωλολατρών βασιλέων και λαών ως οργάνων Του για την πραγμάτωση του σωτηριολογικού σχεδίου Του, βασιζόμενος κυρίως στην ερμηνευτική παράδοση των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων, κάνοντας όμως σύντομη μνεία και στις κυριότερες σύγχρονες ερμηνευτικές απόψεις. Εδώ παρουσιάζει την έννοια της «εκλογής» στην Π.Δ. και την σημασία του Φαραώ της Αιγύπτου ως «σκεύος εκλογής» του Θεού, καθώς και την πατερική ερμηνεία. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση σύγχρονων ερμηνευτικών απόψεων από ορθόδοξους Έλληνες, ρωμαιοκαθολικούς και διαμαρτυρόμενους θεολόγους. Ακολουθεί παράρτημα, στο οποίο εξετάζεται η αντιστοιχία του Φαραώ και του απ. Παύλου. Το άρθρο ολοκληρώνεται στο επόμενο τεύχος.

            Ο Α. Pitta εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις ηθικές παραινέσεις του απ. Παύλου, τις γνωστές και ως «παρακλήσεις», και το «κήρυγμά» του, στρέφοντας κυρίως την προσοχή του στα ηθικά μέρη που κλείνουν συνήθως τις επιστολές του. Μέσα από την ανάλυσή του καταδεικνύει τη σύνθετη σχέση μεταξύ κηρυγματικών και παρακλητικών τμημάτων της παύλειας αλληλογραφίας και διαπιστώνει ότι οι όποιες κηρυγματικές και παρακλητικές παραλλαγές των επιστολών καθορίζονται από τους διαφορετικούς χριστολογικούς, πνευματολογικούς και εκκλησιαστικούς τονισμούς κάθε επιστολής.

            Ακολουθούν τα Χρονικά του τεύχους. Ο Σ. Αγουρίδης παρουσιάζει το πρόγραμμα του «Διεθνούς και Διεπιστημονικού Συμποσίου επί τη εκαντονατετηρίδι της συγγραφής του βιβλίου της Αποκάλυψης του Ευαγγελιστού Ιωάννου» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 18 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, τις εργασίες του Συνεδρίου Ορθόδοξων και Ρωμαιοκαθολικών Βιβλικών Θεολόγων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 25 μέχρι 29 Οκτωβρίου και τέλος, τις εργασίες του ColloquiumEcumenicumPaulinum που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από 25 μέχρι 30 Οκτωβρίου 1995.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...