~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιανουάριος - Ιούνιος 1998

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 17, Ιανουάριος – Ιούνιος 1998, έτ. 27, σσ. 128

            Το τεύχος Ιανουαρίου – Ιουνίου 1998 του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει έξι (6) άρθρα.

            Ο Σ. Αγουρίδης εξετάζει το ζήτημα της κλήσης των δώδεκα αποστόλων, των ονομάτων, της αποστολής, καθώς και των τρομερών δυσκολιών που θα συναντήσει το ιεραποστολικό έργο τους, όπως εμφανίζεται στο κεφάλαιο 10 του κατά Ματθαίον ευαγγελίου. Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει τη θεματολογία του κεφαλαίου και τα βαθύτερα προβλήματα της Εκκλησίας του Ματθαίου που κατέστησαν επιτακτική τη συγγραφή του και την τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη συνάφεια του ευαγγελίου.

            Ο Δ. Καϊμάκης ασχολείται με ορισμένα μεταφραστικά προβλήματα του κειμένου των Ο΄ στη νέα ελληνική γλώσσα και παρουσιάζει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο και τη γλώσσα του κειμένου και τα δεδομένα που καθιστούν τη μετάφρασή του ιδιαίτερα δύσκολη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα προβλήματα που προκύπτουν από την όψη του ρήματος και τη χρήση του απαρεμφάτου και της μετοχής.

            Ο Ι. Καραβιδόπουλος παρουσιάζει ορισμένες νέες κατευθύνσεις και τάσεις της Βιβλικής Ερμηνευτικής που παρατηρούνται από τη δεκαετία του ’70 και εξής. Αυτές που παρουσιάζονται εδώ, είναι αυτές που δημιουργήθηκαν κυρίως από φιλελεύθερους βιβλικούς θεολόγους ως αποτέλεσμα της κριτικής που άσκησαν προς την δεσπόζουσα ιστορικο-κριτική μέθοδο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στη ρητορική ανάλυση των βιβλικών κειμένων, την αφηγηματική ανάλυση – αφηγηματολογία, τη μέθοδο της ανταπόκρισης του αναγνώστη και, τέλος, τη μέθοδο της αποδόμησης ή αποδομισμό. Στο τέλος του άρθρου ο συγγραφέας πραγματοποιεί μια σύντομη γενική αποτίμηση των νεότερων μετα-στρουκτουραλιστικών ερμηνευτικών τάσεων.

            Ο Δ. Αρκάδας αναφέρεται στην προβληματολογία της εσχατολογίας του κατά Ιωάννην ευαγγελίου και τα επίπεδα μέσα από τα οποία αυτή αναπτύσσεται. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αρχικά λόγος για την ιστορική εκδοχή και τη μεταϊστορική προοπτική της ιωάννειας εσχατολογίας και για το νέο εσχατολογικό κέντρο, μέσα στο οποίο ο πιστός ζει το μερικό και αναμένει το καθολικό –κατάσταση «αρραβώνα». Ο συγγραφέας προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτή την «λειτουργική εσχατολογία» και το λειτουργικό χαρακτήρα του κατά Ιωάννην ευαγγελίου, όπως παρουσιάζονται στα εσχατολογικά γεγονότα της δευτέρας Παρουσίας, της ανάστασης και αιώνιας ζωής, καθώς και της κρίση.

            Το κείμενο του T. Dune αποτελεί τα «συμπεράσματα» μια ευρύτερης μελέτης του πάνω στο Ρωμ. 15,19.

            Ο Γ. Ρηγόπουλος προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το Ιω. 12, 20-26, προχωρεί στην διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ Ιησού και «Ελλήνων». Στο πλαίσιο αυτό αρχικά εξετάζει την έννοια και τη χρήση του όρου «Έλλην» στην Π.Δ. (Ο΄) και την Κ.Δ. και παρουσιάζει τις απόψεις Πατέρων και νεώτερων ερμηνευτών για το ποιους υπονοεί ως «Έλληνες» ο Δ΄ ευαγγελιστής στο Ιω. 12, 20. Στη συνέχεια ο συγγραφέας στρέφει το ενδιαφέρον του στην απάντηση του Ιησού προκειμένου να κατανοηθεί η έννοια του όρου και η σημασία της στάσης του Ιησού απέναντι στους «Έλληνες». Το άρθρο συνεχίζεται στο ΔΒΜ, τόμ. 18, Ιαν. – Ιούν. 1999, έτ. 28, σσ. 40-52.

            Στη συνέχεια ακολουθούν βιβλιοκρισίες των Χρ. Καρακόλη, Σ. Αγουρίδη και Ι. Καραβιδόπουλου.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...