~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Μαρτυρία Ορθοδοξίας

Μαρτυρία Ορθοδοξίας, 1971, εκδ. Εστίας, σσ. 187.

Στον πρόλογο του συλλογικού αυτού τόμου ο Ηλίας Δ. Μαστρογιαννόπουλος παρουσιάζει συνοπτικά την φιλοσοφία του, ενώ στο δοκίμιο με τίτλο «Η καθολικότης της Ορθοδοξίας –Σομπόρνοστ ή ο βυθός της αλογίας» ο Ιερομόναχος Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, αφού παρουσιάσει τον φαύλο κύκλο της ανθρώπινης επιδίωξης της απωλεσθείσας καθολικότητας, διαπραγματεύεται την καθολικότητα της αλήθειας της Εκκλησίας ως απάντηση στον βυθό της αλογίας, στον παραλογισμό.

            Ο Ιάκωβος Μάινας, στο άρθρο του με τίτλο «Το Ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα», με φόντο την σύγχρονη πολιτισμική κρίση αντιπαραθέτει την αλήθεια της Εκκλησίας στις ποικίλες ιδεολογίες, εξετάζει συγκεκριμένες παρανοήσεις του εκκλησιαστικού κηρύγματος, την κοσμοθεωρία, την κοσμοφοβία και την εκκοσμίκευση, ενώ ορίζει και τις θεολογικές προϋποθέσεις του ορθόδοξου εκκλησιαστικού φρονήματος.

            Ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Γιέβτιτς προσεγγίζει θεολογικά το Ορθόδοξο Χριστιανικό ήθος ως απορρέον από την αλήθεια της θεανθρώπινης υποστάσεως του Χριστού, ως ήθος που έχει κατ’ αρχήν χριστολογική αναφορά και εξ αυτής χαρακτήρα τριαδολογικό, πνευματολογικό, εκκλησιαστικό, λειτουργικό και εν τέλει σωτηριολογικό.

            «Η Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία για την Αγωγή» είναι το θέμα του δοκιμίου του Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη, ο οποίος, αφού εξετάσει την κρίση στην σύγχρονη αγωγή, αναλύει την καθολική αλήθεια της Ορθόδοξης μαρτυρίας ως συμβολή στην υπέρβαση της παιδαγωγικής κρίσεως.

            Στο τελευταίο δοκίμιο του συλλογικού αυτού τόμου, το οποίο έχει τίτλο «Τρεις βιβλικές προϋποθέσεις στο πρόβλημα: Ορθοδοξία και Πολιτική», ο Παναγιώτης Νέλλας, κάνοντας χρήση θεμάτων από τη Γραφή, θεμελιώνει την χριστιανική θεώρηση της πολιτικής σε εκκλησιολογική, χριστολογική και πνευματολογική βάση και, αφού διαυγάσει τις σχέσεις της Εκκλησίας με την κοινωνία πάνω στην ένταση της ιστορίας με την εσχατολογία, ορίζει ως πολιτικό ιδανικό της Ορθοδοξίας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή την ισόρροπη σχέση ανάμεσα σε μια κοινή ζωή και στην διατήρηση της ελευθερίας των προσώπων. Αυτό το ιδανικό καλούνται να πραγματώσουν οι χριστιανοί, δρώντας προφητικά μέσα στον κόσμο, καθ’ οδόν προς την Βασιλεία του Θεού.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...