~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Πατρώνος, Γεώργιος Πετ. (1935- ) Η θέωση του ανθρώπου

Γεώργιος Πατρώνος, Η θέωση του ανθρώπου. Υπό το φως των εσχατολογικών αντιλήψεων της Ορθόδοξης Θεολογίας,  Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος, 19952, σελ. 308.

            Αφορμή για την ειδική αυτή μελέτη, αποτέλεσε, σύμφωνα με το συγγραφέα, η μικρή αλλά συνοπτική εργασία του P.B. Bilaniukμε τίτλο TheMisteryofTheosis, όπου υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα συσχέτισης του θέματος της θέωσης με την εσχατολογία, για μια ορθή κατανόηση της βιβλικής και πατερικής ανθρωπολογίας.

            Στην εισαγωγή του ο συγγραφέας ασχολείται συστηματικά με τη σημασία της θέωσης στον ελληνιστικό κόσμο, τον Πλατωνισμό, τον Στωικισμό, το Φίλωνα, το Qumran, τις ανατολικές θρησκείες, τη βιβλική ανατολική παράδοση και την πατερική διδασκαλία.

            Στο πρώτο κεφάλαιο ο Γεώργιος Πατρώνος αναζητά τη θεοκεντρικότητα της θέωσης καθώς και τα χριστοκεντρικά της στοιχεία, όπως αυτά απορρέουν από την πλούσια βιβλική και πατερική παράδοση.  

            Στο δεύτερο κεφάλαιο, αξιοποιώντας και πάλι τις πηγές, εκθέτει την πνευματολογική και εκκλησιολογική κατανόηση της θέωσης του ανθρώπου.

            Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η οντολογική διερεύνηση της θέωσης και στο τέταρτο κεφάλαιο η σχέση θέωσης και ορθόδοξης πνευματικότητας. Για το συγγραφέα μέσα στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης και πνευματικότητας επιτυγχάνεται η ουσιαστική θέωση όλου του ανθρώπου και όλης της δημιουργίας. Η θεώρηση δε της οργανικής και λειτουργικής σχέσης της ιστορίας και της εσχατολογίας μας απομακρύνει από τον κίνδυνο απολυτοποίησης της ιστορίας.

            Η εργασία κλείνει με επιλεγμένη βιβλιογραφία, πίνακα αγιογραφικών χωρίων και πίνακα ονομάτων και θεμάτων.

           

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...