~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δελτίον Βιβλικών Μελετών Ιούνιος 1971

Δελτίο Βιβλικών Μελετών, τόμ. 1, Ιούνιος 1971, τχ. 1, σσ. 1-96.

            Το 1ο τεύχος, Ιούνιος 1971, του Δελτίου Βιβλικών Μελετών περιέχει πέντε (5) άρθρα. Αυτών προηγείται η επιστολή συγχαρητηρίων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου προς το Λυμπεροπούλειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» για την έκδοση του περιοδικού και ο χαιρετισμός του Σ. Αγουρίδη προς τους αναγνώστες εκ μέρους της Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού.

            Ο Ν. Παπαδόπουλος ασχολείται με το ερμηνευτικό πρόβλημα του στίχου Ιερεμίας 5, 13.

            Ο Χ. Βούλγαργης αναλύει την έννοια της κρίσεως στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο πλαίσιο αυτό διαπραγματεύεται τον χρόνο και την φύση της κρίσης, εστιάζοντας ιδιαιτέρως σε μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την τελευταία, όπως η χιλιετής μεσοβασιλεία, ο παγκόσμιος χαρακτήρας της, η αρνητική και θετική όψη της, η ηθική και θρησκευτική βάση της, καθώς και ο ρόλος του Ιησού Χριστού.

            Ο Αθ. Θεοχάρης λαμβάνοντας αφορμή από νεότερες έρευνες που υποστήριξαν ότι ο Ιησούς γιόρτασε το Ιουδαϊκό Πάσχα πριν τα Πάθη του, λύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το χρονολογικό πρόβλημα της τέλεσης του Μυστικού Δείπνου και των Παθών, αναδεικνύει τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση των πορισμάτων αυτών των ερευνών.

            Ο Γ. Ρηγόπουλος παρουσιάζει την χρήση και το περιεχόμενο του αναφερόμενου στον Ιησού Χριστό όρου «Παράκλητος», όπως παρουσιάζεται στην Α΄ Επιστολή του Ιωάννη συνδυάζοντάς την παράλληλα και με τη συνολικότερη θεολογία του Δ΄ Ευαγγελίου.

            Ο Β. Στογιάννος εξετάζει το ερμηνευτικό πρόβλημα των τελευταίων στίχων της προς Γαλάτας Επιστολής και υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο απόστολος Παύλος προχώρησε στην ιδιόχειρη ανακεφαλαίωση της Επιστολής στο τέλος της. Την θέση αυτή ο συγγραφέας την υποστηρίζει αφού πρώτα εξετάζει το σύνολο των διδασκαλιών του Παύλου που εμφανίζονται στην Επιστολή και την αντιπαραβολή τους με τους τελευταίους στίχους της.

            Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιοκρισία του Ι. Καραβιδόπουλου στο GerasimeZaphiris, LetextedelEvangileselonSt. MatthieudaprèslescitationsdeClémentdAlexandriecomparésauxcitationsdePèresetdesThéologiensgrecsduIIeauXVesiècle, Gembloux 1970, του Γ. Ρηγόπουλου στο OscarCullman, JésusetlesRevolutionnairesdesontemps, DelachauxetNiestlé Neuchâtel 1970, 2nded. 1971, του Ι. Καραβιδόπουλου στο J. Jeremias, NeutestamentlicheTheologie. ErsterTeil: DieVerkündigungJesu, 1971, τουΙ. ΠαναγόπουλουστοW. G. Kümmel, DieTheologiedesNeuenTestamentsnachseinenHauptzeugen, 1969, τουΣ. ΑγουρίδηστοEduard Schweitzer, The Good News according to Mark. A Commentary on the Gospel, 1971,τουίδιουστοJoseph Vogt κ.ά., Jesus in His Time, 1971,τουίδιουστοG. F. Evans, The Lord’s Prayer, 1963καιτουΓ. ΓρατσέαστοJ. Carmignac et P. Guilbert, Les Textes de Qumran, Traduits at Annotés, 1961καιτοJ. Carmignac, É. Cothenet et H. Lignee, Les Textes de Qumran, 1963.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...