~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.1 τεύχ. Β Ιούλιος 1969

Κληρονομία, τόμ. 1, τεύχ. Β’, Ιούλιος 1969, σσ. 431

Το δεύτερο τεύχος του Περιοδικού Κληρονομία, του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών (Θεσσαλονίκη), περιλαμβάνει οκτώ (8) Μελέτες, Βιβλιοκρισίες και Χρονικά.

Ο W. Schneemelcher, παρουσιάζει (γερμανιστί) τις ορθόδοξες και ευαγγελικές απόψεις για την πατερική παράδοση, μέσα από τις επιστολές λουθηρανών θεολόγων της Τυβίγγης και του Πατριάρχου Κων/λεως Ιερεμίου Β’. Η Ορθόδοξη διδασκαλία βλέπει ότι η πατερική Παράδοση δεν αποτελεί ιστορική κληρονομιά του παρελθόντος αλλά τμήμα της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος ενεργών εν τη Εκκλησία. Στην λουθηρανή Μεταρρύθμιση το πρόβλημα της Παράδοσης βασίζεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόθας παράδοσης της ρωμαϊκής Εκκλησίας της εποχής.

Ο Γ. Μαντζαρίδης εξετάζει τις ηθικές διαστάσεις του τριαδικού δόγματος. Το δόγμα αυτό αποτελεί, πέρα από μία δογματική διδασκαλία, αποτελεί και τον σκοπό και την οντολογική σημασία για τη ζωή των πιστών. Με την εν Χριστώ ζωή οι πιστοί καλούνται να αγγίξουν ηθικά και να γευθούν στη ζωή τους το μυστήριο της αγαπητικής σχέσης των τριών Προσώπων της Αγίας Τριάδος.

Ο Βασ. Ψευτογκάς ερευνά τη γνησιότητα σχετικού αποσπάσματος «περί πίστεως» του Μελίτωνος. Μετά από μια επισταμένη φιλολογική παρουσίαση του κειμένου καταλήγει ότι το απόσπασμα αυτό δεν ανήκει στον Ειρηναίο αλλά μέρος ολοκληρομένου έργου «περί της χριστολογικής πίστης» του Μελίτωνος.

Ο Δημ. Τσάμης προσπαθεί να ερευνήσει την περί μεσότητος διδασκαλία των καππαδόκων Πατέρων, και μάλιστα του αγίου Γρηγορίου Νύσσης, την οποία παρέλαβαν εκ της θύραθεν φιλοσοφίας. Στην χριστιανική αντίληψη περί της μεσότητος ή του μέτρου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεολογίας της Εκκλησίας και της καθόλου ζωής του Χριστιανισμού.

Ο Θ. Ζήσης κάνει μια εκτενή μελέτη του θεσμού του γάμου με βάση τα σχετικά κείμενα του ιερού Χρυσοστόμου. Εξετάζει τους σκοπούς του γάμου και το γάμο σε σχέση με την παρθενία.

Ο Ευ. Χρυσός ερευνά (γερμανιστί) τα έργα του Επισκόπου Ερμιανής Φακούνδου, ένας από τους σπουδαιότερους αφρικανούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς του στ’ αιώνα, ο οποίος υπήρξε πολέμιος της εκκλησιαστικής πολιτικής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Μέσα από την μελέτη των έργων καταδεικνύεται η πίστις στην αυθεντία των οικουμενικών και άλλων συνόδων και αναγνώριζε άλλες εκκλησιαστικές αυθεντίες μόνον εάν τηρούσαν την διδασκαλία εκείνων.  

Ο Βασ. Τατάκης μελετά τη ζωή και το έργο του ησυχαστή Νικηφόρου (13ος αι.), ο οποίος θεωρείται ως ο συνεχιστής της ασκητικής «ησυχίας» από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αλλά και ο προκάτοχος του ησυχασμού του αγίου Γρηγορίου Παλαμά (14ος αιώνας).

Ο Παν. Χρήστου συνεχίζει τη μελέτη περί των ησυχαστών εξετάζοντας την ιδιαιτερότητα των εξ Ιωαννίνων ησυχαστών, οι οποίοι συνδέουν τον ησυχασμό με τις ανθρωπιστικές σπουδές.

Ακολουθούν πλούσιες βιβλιοκριτικές σε ελληνικά και ξένα θεολογικά βιβλία καθώς και το χρονικό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα θεολογικά δρώμενα της εποχής στην Ελλάδα.   

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...