~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.3 τεύχ. Α Ιανουάριος 1971

Κληρονομία, Τόμος 3, Τεύχος A, Ιανουάριος 1971, σσ. 211

Στο Τεύχος αυτό του Περιοδικού Κληρονομία περιλαμβάνονται 7 Μελέτες, πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο και τα Χρονικά του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Παν. Χρήστου εξετάζει το ρόλο του αυτοκράτορα και του ιερέα στο Βυζάντιο. Ο βασιλεύς είχε μια ιδιότυπη σχέση, μια ιδιαίτερη δικαιοδοσία επί των εκκλησιαστικών πραγμάτων-φυσικά και δεν ασκούσε εκκλησιαστικά καθήκοντα. Ο συγγραφέας εξετάζει επίσης τις παραμέτρους εκείνους που επιτρέπουν την κατανόηση των σχέσεων κλήρου και πολιτικής εξουσίας.

Ο Βασ. Ψευτογκάς κάνει μια ενδολεχή έρευνα στην ομιλία «εις το άγιον Πάσχα» του Ψευδο-Ιπολλύτου και καταλήγει σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι είναι το πρώτο βιβλίο «περί Πάσχα» του Μελίτωνος. Αξίζει να σημειωθεί η θεολογική προσέγγιση των κειμένων δίδοντας έμφαση σε τύπους όπως το πάσχα ως «παλαιόν και καινόν» μυστήριο, Νόμος-Λόγος, Αμνός-Υιός, πρόβατον-άνθρωπος κ.λπ.

Ο Bas. Laourdas μελετά (αγγλιστί) την επιστολή του Φωτίου προς τον Αρχιεπίσκοπον Ακυληΐας με βάση την χειρόγραφο παράδοση.

Ο Λ. Πολίτης διερευνά τους Κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης και ειδικότερα αυτόν του Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου για την «Κλίμακα» του Ιωάννου του Σιναΐτου. Η μελέτη είναι καθαρά φιλολογική.

Ο JoostSchmitalsερευνά (γερμανιστί) τον Κώδικα Βλατάδων 23 και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο παραπάνω Κώδικας αποτελείται από συλλογή διαφόρων πατέρων (Ιωάννου Χρυσοστόμου, Γρηγορίου Ναζιανζηνού). Στη μελέτη αυτή δεν μπορούν να αναγνωρισθούν τα στάδια εκείνα της γένεσης του κώδικα. Αποτελεί μια συχνή περίπτωση ο κώδικας να συμπληρώνεται με νέα στοιχεία αγιογραφικού και πατερικού περιεχομένου αναλόγως των ενδιαφερόντων του κατόχου.   

Ο Μητρ. Μιλητουπόλεως Στυλιανός εκθέτει τις απόψεις του ρωμαιοκαθολικού καθηγητού της Τυβίγγης  HansKüngσχετικά με το βιβλίο του «Αλάθητος;», ενώ παράλληλα προβάλλει σχετικές πτυχές του βιβλίου σχετικά με την ορθόδοξη εκκλησιολογία.

Παρομοίως, ο  Παν. Νέλλας κάνει μια θεολογική ανάλυση του περιεχομένου του βιβλίου «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ορθοδόξου Θεολογίας» του π. Ιουστίνου Πόποβιτς. Η κριτική αυτή αποτελεί ένα οδηγό κατανόησης του όλου έργου που ξεκινά από την Χριστολογία και καταλήγει στην εκκλησιολογία της Δύσης.  

Ακολουθεί η Βιβλιοκριτική 17 σημαντικών βιβλίων της εποχής, καθώς και το Χρονικό της επίδοσης της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας επίσημος επίδοσης Ομολογίας πίστης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...