~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.5 τεύχ. Α Ιανουάριος 1973

Κληρονομία, Τόμος 5, Τεύχος A΄, Ιανουάριος 1973, σσ. 256

Το Τεύχος αυτό περιλαμβάνει πέντε (5) Μελέτες, Βιβλιοπαρουσιάσεις και τα ενδιαφέροντα Χρονικά.

Ο Παν. Χρήστου μελετά κείμενα σχετικά με την ενοφυλία. Τα κείμενα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση ότι η διάσπαση του ανθρωπίνου γένους σε δύο φύλα είναι κατάσταση αφύσικος και προσωρινή, της οποίας επιβάλλεται η υπέρβαση προς κατάληξη στην ενοφυλία ή την αφυλία. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η επίδραση στον Γνωστικισμό, στον οποίο τόσο η θεότητα όσον και η ανθρωπότητα παρουσιάζονται ως αρρενοθήλεις, όπου επισέρχεται η διάσπαση, και τέλος η ενοφυλία καθίσταται το ιδεώδες ως ζητούμενο.

Ο ConstantineTsirplanis κάνει μια προσπάθεια (αγγλιστί) να παρουσιάσει το θεσμό των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων και των Βουλών στο Βυζάντιο (13-14ος αι.) υπογραμμίζοντας α) τον τρόπο λειτουργίας της συγκλήτου και β) της εκκλησίας του δήμου και των κατά τόπους βουλών.

OGabrielPatacsi ερευνά (γαλλιστί) προ της συνόδου της Φλωρεντίας εποχή και αναδεικνύει  το πρόσωπο του Ιωσήφ Βρυέννιου, ο οποίος έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στο Βυζάντιο της εποχής του, ιδιαιτέρως ως προς τις σχέσεις του Βυζαντίου με τους λατίνους.

OOscarCullmann, ο μεγάλος αυτός Γάλλος θεολόγος, μελετά την έννοια της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή τη σχέση του Θεού και ανθρώπου, Θεού και κόσμου.

Ο Μάρκος Σιώτης απαντά στο παραπάνω άρθρο του O. Cullmann σχετικά με την έννοια της σωτηρίας και το σημερινό κόσμο.

Ακολουθεί πλούσια βιβλιοκριτική καθώς και ένα σημαντικό Χρονικό για το Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα του Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου. 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...