~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.7 τεύχ. Β Ιούλιος 1975

Κληρονομία, Τόμος 6, Τεύχος Β΄, Ιούλιος 1974, σσ. 444

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει εννέα (9) ενδιαφέρουσες Μελέτες, σημαντικές Βιβλιοκριτικές και τα Χρονικά της εποχής.

Ο Στυρ. Κυριαζόπουλος  κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη της ηθικής των πολιτικών θεσμών του 5ου αιώνα π.Χ.  Στη συνέχεια αναλύει σχετικά χωρία του Αριστοτέλη γύρω από τον «Λόγο»και την «ψυχή», που οδήγησαν και τη θεολογική σκέψη στην ανάλυση και ερμηνεία παρόμοιων όρων.

Ο OlivierClement εξετάζει λεπτομερώς την Σύνοδο της Λυώνος. Ο συγγραφέας κάνει μια αναδρομή στην αρχή και τα αίτια  του σχίσματος, εκτίθενται αναλυτικά οι λόγοι αποτυχίας της «Ένωσης» της Λυώνος καθώς επίσης και το πρόβλημα του Filioque. Στη συνέχεια εκτίθεται αναλυτικά η θεολογική σκέψη Ανατολής και Δύσης περί του Αγίου Πνεύματος  και παραθέτει απόψεις διαφόρων ερευνητών.

Ο Παν. Χρήστου παρουσιάζει τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν από την εξέταση της σημαντικής επιστολής «Προς Διόγνητον». Παράλληλα κάνει κριτική στο υπάρχον κείμενο δίδοντας νέα ερμηνευτικά στοιχεία στον αναγνώστη.

Ο JohnRomanidis αναλύει στο κείμενο όλα τα στοιχεία γύρω από το πρόβλημα του Filioque. Το κείμενο απευθύνεται κυρίως προς τους Αγγλικανούς. Μετά από μια ιστορική ανάλυση των όρων γέννησις και εκπόρευσις του Αγίου Πνεύματος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση του όρου εκπόρευσις εκ του Πατρός σημαίνει τον ακατάληπτο τρόπο της προέλευσης του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός «κατά τρόπο όστις δεν είναι της γεννήσεως».

Ο Θεόδωρος Ζήσης μελετά την πραγματεία του Μητροπολίτη Νικαίας Ευστρατίου (1050-1120) με θέμα την αναίρεση των Χριστολογικών δοξασιών των Αρμενίων, καθώς και τις δογματικές και ιστορικές εξελίξεις των παραπάνω κειμένων.

Ο Παναγιώτης Νέλλας ερευνά τις θεολογικές πηγές του Νικολάου Καβάσιλα, ενός συγγραφέα προσυλομένου στην πατερική παράδοση. Πηγές του παραπάνω είναι η χριστολογία του αποστόλου Παύλου αλλά και ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο Ωριγένης, ο Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος Παλαμάς.

Ο Ιερομόναχος Ειρηναίος Bulovic μελετά την καρδιακή προσευχή του Ιησού μέσα από το έργο του Μάρκου του Ευγενικού και φέρει τον τίτλο «Λόγος θαυμάσιος περί των εκφερομένων τη θεία ευχή ρημάτων». Το παραπάνω έργο βρίσκεται ως παράφραση στην Φιλοκαλία.

Ο Αρχιμ. Ναυκρατίου Τσουλκανάκης μελετά την προσωπικότητα του θεολόγου Ιωάννου ή Γιαννακού της Θεσσαλονίκης, ο οποίος διηύθυνε την ομώνυμη Σχολή της Θεσσαλονίκης. Πλούσια βιβλιογραφική παρουσίαση και Παράρτημα διαφόρων επιστολών του 18ου αιώνα.

Τέλος, παρουσιάζονται νέες Πατερικές Εκδόσεις, πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο (σελ. 401-452), ενώ ο καθηγητής Ιωάννης Ρωμανίδης περιγράφει το ιστορικό αναγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ιακώβου σε επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...