~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.8 τεύχ. Β Ιούλιος 1976

Κληρονομία, Τόμος 8, Τεύχος Β΄, Ιούλιος 1976, σσ. 415

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει έξι (6) μικρές θεολογικές Μελέτες και πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο.

Ο R. Scaefflerαναπτύσσει (γερμανιστί) το θέμα της ιστορίας. Ιδιαίτερα αναπτύσσει το θέμα της ιστορίας σε σχέση με την προφητεία και την εσχατολογία –προφητικός και αποκαλυπτικός λόγος στην παλαιά Διαθήκη- και τη σημασία του για τον λαό του Θεού. Ολοκληρώνει με την ανάλυση μιας εσχατολογικής ανάλυσης της βασιλείας του Θεού, του ‘νέου κόσμου’ της Αποκάλυψης.    

Ο Αρχ. Ναυκρατίου Τσουλκανάκης μελετά την παρουσία των παιδιών και των νέων στις μοναχικές αδελφότητες. Ο συγγραφέας μελετά τις απόψεις των μοναχών στην περιοχή της Αιγύπτου και της Νιτρίας. Σύμφωνα με την έρευνα οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή ήταν α) η επιθυμία πολλών γονέων να αφιερώσουν τα παιδιά τους στον παρθενικό βίο, β) η προθυμία των μοναχών να χρηματίσουν «ορφανών πατέρες», κατά τον Μέγα Βασίλειο και γ) η φήμη πολλών μοναστηριών που λειτουργούσαν ως «φροντιστηρίων φιλοσοφίας».

Ο KennethHolum μελετά (αγγλιστί) την οικογενειακή ζωή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου ΙΙ. Ιδιαίτερα αναπτύσσει τη σχέση του και τη συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγο του και στην ανατροφή των παιδιών του.

OArthurE. JohnGonzalezερευνά (αγγλιστί) τη σχέση της πολιτικής και της ιστορίας της Βυζαντινής Εκκλησίας. Μέσα από τα προβλήματα των εικόνων, της λειτουργικής ζωής, των εικονοκλαστών και των εικονοδούλων περιγράφει σε ένα θαυμάσιο κείμενο τις παρεμβάσεις της πολιτικής της περιόδου στην εξάλειψη των προβλημάτων της περιόδου αυτής.

OMatthewChapmanκαι ο ArthurE. JohnGonzalezκάνουν από κοινού μια εκτίμηση της εικονοκλαστικής περιόδου.

OΑντώνιος Παπαδόπουλος  παρουσιάζει σε ένα εκτεταμένο κείμενο το θέμα της γνώσης του Θεού στη συστηματική θεολογία. Η θέωση ή η τελείωση του ανθρώπου συνδέονται με την γνώση του Θεού και κυρίως με την άμεσο γνώση, η οποία αποτελεί το προϊόν της θείας δόξης του Θεού. Παρουσιάζει τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας και μάλιστα αυτή των Νηπτικών (Ευάγριος ο Ποντικός).

Τέλος, παρουσιάζεται πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...