~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.9 τεύχ. Α Ιανουάριος 1977

Κληρονομία, Τόμος 9, Τεύχος Α΄, Ιανουάριος 1977, σσ. 222

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει πέντε (5) ενδιαφέρουσες Μελέτες, σημαντικό Βιβλιογραφικό Δελτίο και τα Χρονικά της εποχής.

Ο Στυλιανός Παπαδόπουλος συνεχίζει την εργασία του πάνω στη Φιλοκαλία (βλ. σχετικά Κληρονομία 8(1977) για τη θεολογική Γνωσιολογία κατά τους Νηπτικούς Πατέρες. Σύμφωνα με την περί Θεού γνώση των νηπτικών, οι οποίοι διακρίνουν μεταξύ του ακατάλυπτου της ουσίας του Θεού και της γνώσης των ενεργειών αυτού, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση προς τον αγνωστικισμό της Δύσης. Σύμφωνα με τους νηπτικούς, οι θείες ενέργειες του Θεού και η αμέθεκτος της θείας ουσίας του, δεν είναι αποτέλεσμα ενός θεολογικού στοχασμού, αλλά πνευματική εμπειρία της αποκάλυψης και θείας μέθεξης της θείας δόξης, η οποία δεν είναι ουσία, αλλά άκτιστη ενέργεια του Θεού.

Ο Ιωάννης Φουντούλης μελετά ένα ιδιόρρυθμο τυπικό στιχολογίας του Ψαλτηρίου (Ιερά Μονή Λέσβου Λειμώνος και Υψηλού). Η κατανομή του Ψαλτηρίου γίνεται σε είκοσι καθίσματα και κάθε κάθισμα σε τρεις στάσεις, δηλαδή συνολικά σε εξήντα στάσεις, οι οποίες έγιναν με κριτήριο το μήκος των ψαλμών, ώστε τα τμήματα αυτά να είναι κατά προσέγγιση ίσα.

Ο Αρχιμανδρίτης Ναυκρατίου Τσουλκανάκη αναφέρεται στην βιογραφική παρουσίαση της προσωπικότητας του Μητροπολίτου Άρτης και Ναυπάκτου Νεοφύτου. Στο σύντομο αυτό σημείωμα ο συγγραφέας παρουσιάζει τις σχέσεις αυτού μετά το κατά Πάτμον Φροντιστήριον Μακαρίου του Καλογερά. Οι σχέσεις αυτές μας δείχνουν το ενδιαφέρον του προς την παιδεία και τα γράμματα γενικότερα. Στο τέλος του άρθρου παρουσιάζεται και η σχετική αλληλογραφία.

Η Αναστασία Τούρτα παρουσιάζει ναι αμφιπρόσωπη εικόνα, η οποία βρίσκεται στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη, μαζί με ένα σεβαστό αριθμό άλλων εικόνων και κειμηλίων. Στην άνω ζώνη της μικρής εικόνας εικονίζεται ο Χριστός Παντικράτορας να συνοδεύεται από τους αρχαγέλλους Μιχαήλ και Γαβριήλ που σεβίζουν και στην κάτω ζώνη η Θεοτόκος Οδηγήτρια η οποία περιβάλλεται από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Πρόδρομο. Η ζωγραφική ανάγεται στην παλαιολόγεια τέχνη του 14ου αιώνα.

Ο Μιχάηλ Κορδώσης μελετά παλαιότυπα στη βιβλιοθήκη της Μονής Βλατάδων ή Βλαταίων. Στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται οι άγνωστες εκδόσεις οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Β’ μέρος του άρθρου (σελ. 157-167).

Μετά το πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο με ενδιαφέροντα βιβλία της εποχής παρουσιάζονται τα Χρονικά και ειδικά οι σχετικές ομιλίες της Α’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως, καθώς και σχετικά κείμενα (21-30.11.1976).  

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...