~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.9 τεύχ. Β Ιούλιος 1977

Κληρονομία, Τόμος 9, Τεύχος Β΄, Ιούλιος 1977, σσ. 525

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει οκτώ (8) θεολογικές Μελέτες, πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο και τα Χρονικά της εποχής.

Ο Παναγιώτης Χρήστου μελετά ένα σημαντικό έργο του Κλήμεντος Αλεξανδρέως, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ποίηση και την μουσική. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αποσπάσματα, ως μουσικολογικές αναφορές, από το κείμενο άσμα Ασμάτων στα βασικά έργα του Στρωμάτεις, Παιδαγωγός και Προτρεπτικός.

Ο Δημήτριος Νικήτας ερευνά το θέμα της ερωτοαπόκρισης ως μέσο αποκήρυξης του διαβόλου και ως ομολογία πίστεως, το οποίο θεωρείται στοιχείο της βαπτισματικής πράξης της Εκκλησίας του δ’ αιώνα μ.Χ. Ο συγγραφέας μελετά τον τρόπο και τον χαρακτήρα της ερωτοαπόκρισης καθώς και το χρονικό διάστημμα που ενσωματώθηκε στο ιερό Βάπτισμα.

Ο Ιερομ. Αρτέμιος Ραντοσάβλιεβιτς μελετά το θέμα του Μυστηρίου του Γάμου υπό το φως της δογματικής θεολογίας. Μελετά πατερικά κείμενα και απαντά στο βασικό ερώτημα «τι ευλογεί η Εκκλησία στο Γάμο;».

Ο Αρχιμανδρίτης Ναυκρατίου Τσουλκανάκης ερμηνεύει διεξοδικά το θρησκευτικό φαινόμενο της Αναχωρήσεως, το οποίο συνετέλεσε ώστε η ιστορία της χριστιανικής άσκησης να διαιρεθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους: η πρώτη από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι της Αναχωρήσεως, η οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ονομάζεται ανοργάνωτος άσκησης και η δεύτερη, η υπόλοιπη περίοδος, ως περίοδος του οργανωμένου μοναχισμού. Ο συγγραφέας αναφέρεται ιδιαίτερα στον Τερτυλλιανό.

Ο Γ. Θ. Βεργωτής, παρουσιάζει τα λειτουργικά Υπομνήματα ή «μυσταγωγικά σχόλια», τα οποία εμφανίζονται στην πρώιμη βυζαντινή εποχή. Εξετάζει ιστορικά, λειτουργικά και θεολογικά προβλήματα με βάση τα κείμενα των Μ. Βασιλείου, Ιωάννου Χρυσοστόμου    και Μαξίμου Ομολογητού.

Ο NicolasCroussouloudis, παρουσιάζει εκτενώς τις αρχές της Λατινικής Εκκλησίας στη νήσο Χίο, ενώ μας δίδει πλούσιους πίνακες με ονόματα των Επισκόπων.

Ο Σωτ. Καδάς εξετάζει εικονογραφημένο προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων το οποίο βρίσκεται στον Κώδικα 159 της Ιεράς Μονής Γρηγορίου.

Τέλος, ο Θεόδωρος Ζήσης απαντά σε άρθρο του π. Ιουστίνου Πόποβίτς σχετικά με το Οικουμενικό πατριαρχείο και τους εκκλησιαστικούς διαλόγους.

Στο τέλος  παρουσιάζεται πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο και τα Χρονικά σχετικά με τη Β’ Συνάντηση των Θεολογικών Σχολών, κείμενα της μικτής Επιτροπής διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών και της Α’ Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...