~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.15 τεύχ. Α Ιούνιος 1983

Κληρονομία, Τόμος 15, Τεύχος Α΄, Ιανουάριος 1983, σσ. 174

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενδιαφέρουσες Μελέτες και Βιβλιογραφικό Δελτίο (κριτική και παρουσίαση βιβλίων).

Ο Αν. Ιωαννίδης μελετά τον όρο ‘αρετή’ με βάση τα βιβλικά και πατερικά κείμενα της Εκκλησίας. Ο συγγραφέας αρχίζει τη μελέτη του με την επίδραση της ελληνικής και της ιουδαϊκής σκέψης και περνά στη βιβλική θεώρηση (χριστοκεντρική και εσχατολογική ανάλυση). Με την πατερική προσέγγιση ο συγγραφέας πιστεύει ότι επιτυγχάνεται ο συνδυασμός της σκέψης για την αρετή, ο οποίος χρησιμοποιείται ως δηλωτικός των κλασσικών και των χριστιανικών αρετών. Πιστεύει ακόμη ότι αν και χρησιμοποιείται από τους Πατέρες μια φιλοσοφική μέθοδος, η οποίοα όμως θεωρείται ως ‘προπαιδεία’ και ‘θεραπαίνιδα’ αναπτύσσεται ένα νέο  πατερικό αρετολογικό σύστημα με καθαρώς χριστιανικό περιεχόμενο.

Ο J. Comanμας παρουσιάζει (γαλλιστί), μέσα από το πλούσιο έργο του γάλλου H. I. Marrou, τον βίο και την προσωπικότητα του αγίου Ιωάννου Κασσιανού. Η μελέτη αυτή αρχίζει με την καταγραφή του τόπου όπου γεννήθηκε ο άγιος Κασσιανός, ο οποίος δεν είναι ούτε η Συρία, ούτε η Κωνσταντινούπολις, ούτε η Μασσαλία αλλά η πόλις Casian, BAthwConstanta. Ο Κασσιανός (360-435) έδρασε στην  Μασσαλία όπου υπερασπίσθηκε την Ορθοδοξία, συνέγραψε πλήθος θεολογικών έργων για την οργάνωση του μοναχισμού.

Ο Βασίλης Θωμάς Κοντοβάς κάνει μια συστηματική καταγραφή όλων των ελληνικών χειρογράφων της Ιεράς Μονής Χειλανδαρίου καθώς και τους βιβλίογράφους της. Η εργασία συνεχίζεται στο επόμενο Τεύχος Κληρονομία.

Ο π. EmmanouilClapsisπαρουσιάζει (αγγλιστί) μια συστηματική μελέτη για το θέμα της παράδοσης. Η μελέτη είναι ενδιαφέρουσα και αποτελεί θεολογική συμμετοχή σε συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και της Επιτροπής «Πίστις και Τάξις». Μέσα από την ερμηνεία που δίδουν οι πατέρες της Εκκλησίας (άγιος Ειρηναίος, Μέγας Βασίλειος, Οικουμενικές Συνόδους κ.λπ.) ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δόγματα της Εκκλησίας δεν επιδέχονται καμία αλλαγή ως προς την ουσία τους, αλλά μόνο ως προς την ερμηνευτική τους με βάση τον τόπο και τον χρόνο.

Ακολουθεί πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο με ενδιαφέροντα βιβλία της περιόδου αυτής.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...