~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.16 τεύχ. Α Ιούνιος 1984

Κληρονομία, Τόμος 16, Τεύχος Α΄, Ιανουάριος 1984, σσ. 172

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει τρεις (3) ενδιαφέρουσες Μελέτες και Βιβλιογραφικό Δελτίο (κριτική και παρουσίαση βιβλίων).

Ο Ελευθέριος Ράφτης μελετά το θεσμό και το Νομικό καθεστώς του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τη βυζαντινή αυτοκρατορία μέχρι την οθωμανική αυτοκρατορία, καθώς και της σύγχρονης ιστορίας του. Παρόμοια εργασία υπάρχει και στο Τεύχος Κληρονομία 11(1979) όπου ο Σίλας Κοσκινάς, Επίσκοπος Νέας Υεμένης, κάνει μια εκτενή παρουσίαση του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως πολιτιστικής δύναμης, στην Αμερική.

Ο Γεώργιος Θεοδωρούδης στη σύντομη μελέτη του ερευνά τη ρητορική μεθοδολογία του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης.

Η Φ. Ν. Νικητοπούλου παραθέτει πλούσιο βιβλιογραφικό και βιβλιοκριτικό σημείωμα για την έκδοση του «βραβείου» της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην νήσο Πάτμο.  

Ακολουθεί πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο με ενδιαφέροντα βιβλία της περιόδου αυτής.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...