~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.16 τεύχ. Β Δεκέμβριος 1984

Κληρονομία, Τόμος 16, Τεύχος Β΄, Ιούλιος 1984, σσ. 364

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει τρεις (3) θεολογικές Μελέτες και πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο.

Ο Παναγιώτης Χρήστου αναφέρεται στις ποικίλες δραστηριότητες του Γρηγορίου Παλαμά κατά το χρονικό διάστημα της Αρχιερατείας του. Μελετά τις ησυχαστικές έριδες, τη Σύνοδο του 1351, την αιχμαλωσία του και τη δράση του στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Βασ. Φανουργάκης συνεχίζει την παραπάνω έρευνα για τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά ειδικά για την περίοδο της αιχμαλωσίας του (1354-1355) και μας παραδίδει πλούσιο υλικό από τις επιστολές της περιόδου αυτής.

Ο Χρήστος Κρικώνης κάνει μια παρουσίαση για την επανέκδοση της εφημερίδας Εκκλησιαστική Αλήθεια και του Περιοδικού Νέος Ποιμήν κατά την περίοδο 1919-1923.

Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο γίνεται παρουσίαση πολλών βιβλίων της περιόδου και του έργου του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών της ίδιας περιόδου. 

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...