~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Κληρονομία τ.17 τεύχ. Α Ιούνιος 1985

Κληρονομία, Τόμος 17, Τεύχος Α΄, Ιανουάριος 1985, σσ. 216

Το Τεύχος αυτό της Κληρονομίας περιλαμβάνει εννέα (9) ενδιαφέρουσες Μελέτες και Βιβλιογραφικό Δελτίο (κριτική και παρουσίαση βιβλίων).

Ο Ι. Καλογήρου κάνει μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τη χριστολογική θεμελίωση της διδασκαλίας της ορθοδόξου εκκλησίας ως προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μέσα από την περιγραφή και ανάλυση σημαντικών γεγονότων της εκκλησιαστικής ιστορίας (4ος και 5ος αιώνας) και την πλούσια βιβλιογραφία καταθέτει το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την Θεοτόκο.

Ο Αντ. Παπαδόπουλος εξετάζει το θέμα της αλήθειας και την έννοιά του μαρτυρίου. Μέσα από μια βιβλική και πατερική αλλά και την παρουσίαση διαφόρων οικουμενικών κειμένων αναλύει τη σχέση μεταξύ πίστης και μαρτυρίου. Παρόμοια εργασία έχουμε και στο Περιοδικό Κληρονομία 15(1983) όπου ο Αντώνιος Κομπού, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, κάνει μια συστηματική μελέτη ως προς τη στάση των χριστιανών απέναντι στην κοσμική εξουσία κατά τους χρόνους των διωγμών.

Ο Βασ. Κοντοβάς παρουσιάζει επτά χειρόγραφα του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στον Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης (χρονολογία, υλικό, διαστάσεις στίχοι κ.λπ.).

Ο Δημ. Κωνσταντέλος μελετά το θέμα για τη βιβλική δομή του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Ο συγγραφέας κάνει μια αναλυτική περιγραφή όλων των λειτουργικών κειμένων από την ακολουθία του Όρθρου και της θείας Ευχαριστίας.

Ο EleuthereTr. Raffisκάνει μια ακόμη προσπάθεια περιγραφής της νομοκανονικής υπόστασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου από το 313 μ.Χ. μέχρι τη Συνθήκη της Λωζάνης, καθώς και το ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχου ως Primusinterpares. Παρόμοια εργασία βλ. και στο Περιοδικό Κληρονομία 16(1984).

Ο διάκονος JohnChrysavgis μελετά (αγγλιστί) την έννοια της κάτανυξις στη θεολογική σκέψη του Ιωάννου της Κλίμακος, ως πένθος-χαροποιόν πένθος.

Ο Αθάνασιος Καραθανάσης στις σελίδες ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ κάνει μια κριτική-συμπλήρωμα- στη μελέτη του κ. Βρανούση, LhellenismepostbyzantinetlEurope. Manuscrits, Livres, Imprimeries, Athenes 1981.   Ομοίως και ο Κων. Μπόνης κένι κριτική παρουσίαση του έργου του Ιωάννου Η’ Ξιφιλίνου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ερμηνευτικαί διδασκαλίαι ή Ομιλιάριον.

Ακολουθεί πλούσιο Βιβλιογραφικό Δελτίο με ενδιαφέροντα βιβλία της περιόδου αυτής.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...