~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του 29 Τόμου, Θεσσαλονίκη: 1989.

            Η παρούσα εργασία αποτελεί διδακτορική διατριβή, η οποία εγκρίθηκε από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. και εξετάζει την ερμηνευτική προσέγγιση της περικοπής Α΄ Κορ. 11,2-16 με ιδιαίτερη έμφαση στη φράση «κεφαλή δε γυναικός ο ανήρ».

            Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο παρουσιάζονται οι θεολογικές προϋποθέσεις για την κατανόηση της θεολογικής σκέψης του Παύλου και στο δεύτερο η ερμηνεία της περικοπής, η οποία στοχεύει να αποδώσει, όσο είναι δυνατό, τη σκέψη του Παύλου ώστε στη συνέχεια να απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάγνωση της περικοπής, την κατανόησή της από την Εκκλησία και γενικότερα την επίδρασή της στο ρόλο των γυναικών στις χριστιανικές, πρώτες και σύγχρονες κοινότητες.

            Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους η Ευανθία Αδαμτζίλογλου ασχολείται με τη γυναίκα στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον του Αποστόλου Παύλου και την εκκλησία της Κορίνθου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύει της δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης για τη γυναίκα. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τη βιβλική δημιουργία και τις αναφορές της Απόκρυφης Γραμματείας για τη γυναίκα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται εκτενώς στη ραββινική θεολογία, ενώ κλείνει το πρώτο μέρος με την παρουσίαση των απόψεων περί δημιουργίας του ανθρώπου στο Φίλωνα και τους Γνωστικούς.

            Έχοντας προσφέρει στον αναγνώστη μια πλήρη εικόνα για τα φιλοσοφικά και θεολογικά δεδομένα και τις προϋποθέσεις κατανόησης της περικοπής, η συγγραφέας προχωρά στην ερμηνευτική της ανάλυση. Στην αρχή εξετάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η περικοπή, δηλαδή στη φιλολογική και θεολογική ενότητα της προς Κορινθίους επιστολής. Αναλύει το νέο θεολογικό πλαίσιο της δημιουργίας του ανθρώπου και τη θέση των δύο φύλων σε αυτήν και την κοινωνική, θρησκευτική, ηθική και θεολογική επιχειρηματολογία του Απ. Παύλου για τη θέση των δύο φύλων στη λατρεία. Προβληματίζεται για την ευθύνη της γυναίκας για την ανάθεση στον άνδρα της εξουσίας του Χριστού και θεωρεί θεολογικά τόσο τη συμβολή της γυναίκας στη βιολογική ζωή, όσο και τη φιλοσοφική αντιμετώπιση του επιχειρήματος για το κάλυμμα και τη δυνατότητα αναθεώρησής του και κλείνει με τη διερεύνηση του οικουμενικού κύρους τη θέσης των φύλων στη λατρεία σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.   

            Η εργασία τελειώνει με συμπεράσματα-επίλογο, περίληψη στα γερμανικά και ευρετήριο χωρίων της Αγίας Γραφής, ενώ στην αρχή του βιβλίου βρίσκεται ένας πλούσιος βιβλιογραφικός κατάλογος για το θέμα.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...