~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.

            Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αφιερώματος της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ για τον πανηγυρισμό του 1821, ασχολείται με το θέμα του Αγαθάγγελου, τα προφητικά και αποκαλυπτικά στοιχεία καθώς και το μήνυμά του.       

            Ο συγγραφέας στη σύντομη εισαγωγή του αναφέρεται  στις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην ανάγκη εμφάνισης χρησμολογιών και καλλιέργησαν το πνεύμα και την ελπίδα για την ελευθερία. Στην κατηγορία αυτή ανήκε και ο Αγαθάγγελος, ο οποίος άσκησε βαθιά επίδραση όχι μόνο στο ηθικό του υπόδουλου γένους αλλά και στους εθνικούς οραματισμούς των ελεύθερων Ελλήνων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά τη γλώσσα, τη  δομή, το περιεχόμενο και την πατρότητα του έργου.

            Στην πρώτη ενότητα ο συγγραφέας ασχολείται με τον Αγαθάγγελο ως προφητεία, δίνοντας αρχικά την έννοια της προφητείας στην Παλαιά Διαθήκη και συγκρίνοντας την με τα προφητικά στοιχεία του Αγαθάγγελου. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι παρά τα κάποια προφητικά στοιχεία που υπάρχουν στο έργο, αυτό δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως γνήσια προφητεία.

            Στη δεύτερη ενότητα ο συγγραφέας μελετά τον Αγαθάγγελο ως Αποκάλυψη. Αφού δίνει τον ορισμό της βιβλικής αποκάλυψης στη συνέχεια συγκρίνει τα βιβλικά αποκαλυπτικά στοιχεία με τα αποκαλυπτικά του έργου και καταλήγει ότι η αποκάλυψη παρουσιάζεται κατά πολύ πλουσιότερη της προφητείας στον Αγαθάγγελο.

            Ο συγγραφέας στην τελευταία ενότητα που αφορά το αγαθαγγελικό μήνυμα υποστηρίζει ότι αυτό είναι θρησκευτικό και εθνικό. Το έργο, βέβαια,  δεν περιέχει τόσα ιστορικά δεδομένα ώστε να θεωρείται ή να δικαιολογείται πλήρως ο χαρακτηρισμός του ως «εθνικού ευαγγελίου».

            Το άρθρο συνοδεύεται από φωτογραφίες εξώφυλλων του έργου και χειρογράφων του.

           

Αναζητηση