~ Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ι.Μ.Δ. ~

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό αναβάθμιση.

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.

            Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο ‘δόξα’ και τη σημασία του στη θεολογία του απ. Παύλου. Πιο συγκε­κριμένα, όπως δηλώνει ο συγγραφέας στον πρόλογο και την εισαγωγή του, η εργασία επιδιώκει να διερευνήσει την πορεία που διατρέχει η έννοια της δόξας στη θεολογία του Παύλου, δηλαδή να διακριβώσει, αν και αυτή εντάσσεται ή όχι στη θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι ο απόστολος εξελίσσει ή προσαρμόζει τη θεολογία του ανά­λογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις επιμέρους χριστιανικές κοινότητες και τα προ­βλή­ματα που αντιμετωπίζει σ’ αυτές, τα οποία και προσπαθεί να λύσει. Παράλ­ληλα επιχειρείται να εξεταστούν και άλλες σημασίες του όρου δόξα.

            Στην εισαγωγή αναλύονται ο σκοπός και η μέθοδος της εργασίας, ο όρος «δόξα» στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στη βιβλική αποκάλυψη δηλ. την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στη συνέχεια το υλικό χωρίζεται σε τρία κεφάλαια.

            Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας παρουσιάζει διεξοδικά τη θεολογία της δόξας στην Παλαιά Διαθήκη διότι αυτό το υλικό αποτελεί πηγή για την κατανόηση της έννοιας της δόξας στις παύλειες επιστολές. Εξετάζονται η έννοια της δόξας στον Ησαΐα, τον Ιερατικό κώδικα, τον Ιεζεκιήλ, το Δευτεροησαΐα και τον Τριτοησαΐα, στους Ψαλμούς και σε άλλα κείμενα.

            Στο δεύτερο κεφάλαιο ο Χ. Ατματζίδης ασχολείται με την πορεία της έννοιας της δόξας από την Α΄ προς Θεσσαλονικείς μέχρι την προς Ρωμαίους επιστολή δηλ. πιο συγκεκριμένα στις επιστολές: Α΄ Θεσσαλονικείς, Α΄ και Β΄ Κορινθίους, προς Φιλιππησίους και προς Ρωμαίους.

            Στο τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναλύει την έννοια της δόξας στις επιστολές προς Κολοσσαείς και προς Εφεσίους. Πριν από την ερμηνεία των σχετικών με το θέμα χωρίων γίνεται αναφορά στο πολιτισμικό πλαίσιο των αντίστοιχων χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς και στη θεολογία των επιστολών.

            Η εργασία κλείνει με τελικά συμπεράσματα, εκτενή βιβλιογραφία, πίνακα βιβλικών χωρίων, ευρετήριο ονομάτων και θεμάτων και τέλος περίληψη στα αγγλικά.

Αναζητηση

Νεες Περιληψεις

Αδαμτζίλογλου, Ευανθία Χ. Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου

Ευανθία Αδαμτζίλογλου, Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Ερμηνευτική Ανάλυση του Α’ Κορ. 11,2-16, (διδ. Διατριβή), Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα Αριθμ. 62 του...

Δόικος, Δαμιανός Αθανάσιος (1922- ) Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν εργον και το μήνυμά του

Δόικος Δαμιανός, Ο Αγαθάγγελος ως προφητικόν αποκαλυπτικόν έργον και το μήνυμά του, «Μνήμη 1821», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1971.             Ο Δαμιανός Δόικος στη μελέτη αυτή, η οποία αποτελεί...

Βασιλειάδης, Πέτρος Βασ. (1945- ) Επίκαιρα Αγιογραφικά Θέματα

Βασιλειάδης Β. Πέτρος, Επίκαιρα αγιογραφικά θέματα. Αγία Γραφή και Ευχαριστία, σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» αρ. 15, εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, 168 σσ..             Στον παρόντα τόμο ο Πέτρος Βασιλειάδης έχει...

Σκιαδαρέσης, Ιωάννης Γ. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη

π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ερμηνευτικά και θεολογικά Μελετήματα Α΄, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πουρνάρα, 2005, σελ.213.             Το βιβλίο αποτελεί συλλογή τεσσάρων άρθρων με θέμα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα...

Ατματζίδης, Χαράλαμπος Γ. Η έννοια της Δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Χαράλαμπος Ατματζίδης, Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία, Θεσσαλονίκη: Εκδό­σεις Πουρνάρα, 2001, σελ.702.             Το βιβλίο του Χαράλαμπου Ατματζίδη, όπως αναφέρει και ο τίτλος του, ασχο­λείται με τον όρο...